สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

วันอาทิตย์ ที่  10  มี.ค. 2556 เวลา 16:28  : 1491  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครูไทบ้าน ดอทคอม

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้าน ดอทคอม
 
         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 6 อัตรา 4 กลุ่มวิชา ได้แก่

1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาประถมศึกษา    จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย        จำนวน 3 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเกษตร              จำนวน 1 อัตรา

หมายเหตุ   ยืมบัญชีจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และสพป.นครราชสีมา เขต 5


หลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัวมาแสดง  ดังนี้

     1. ปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 2 ชุด

     2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง   พร้อมสำเนาภาพถ่าย   จำนวน  2  ชุด               
     3. บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ติดรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ ฉบับจริง   พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน  2  ชุด
    
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง   พร้อมสำเนาภาพถ่าย   จำนวน  1  ฉบับ                 
     5. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก..ศ. ว่าด้วยโรค (..2549)
    
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2  รูป  (ชุดปกติขาว)
    
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน  2  ชุด
    
8. บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้   
         
    
9. อื่น ๆ (ถ้ามี)


รายละเอียดเพิ่มเติม

>>เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1<<

 

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email