สพป.พิษณุโลก เขต 3 สอบถามความสมัครใจไปขึ้นยังบัญชีอื่น จำนวน 9 อัตรา

วันพฤหัสบดี ที่  28  ก.พ. 2556 เวลา 08:15  : 1897  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพป.พิษณุโลก เขต 3

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งแบบแสดงความจำนงกลับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ภายในวันที่ 13 มี.ค.56  มีสิทธิ์เลือกได้เพียง 1 เขตพื้นที่การศึกษาเดียว เท่านั้น  

ตำแหน่งว่าง
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1   บ้านปางสุด   แม่วงก์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
2   บ้านยอดห้วยแก้ว   แม่วงก์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
3   บ้านใหม่ศรีนคร   แม่วงก์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
4   บ้านศรีทอง   ลาดยาว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
5   บ้านเขากระแต   กบินทร์บุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
6   บ้านบุพราหมณ์   นาดี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
7   บ้านหนองศรีวิชัย   กบินทร์บุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
8   บ้านวังดินสอ   กบินทร์บุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
9   บ้านหินเทิน   นาดี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ผู้มีสิทธิ์แสดงความจำนงค์
1   นางสาวเพียงขวัญ  สีนาคม   ตัวจริง
2   นายสุชาติ  สิมลี   ตัวจริง
3   นายธีรวัฒน์  แก้วทองมา   ตัวจริง
4   นางสาวชิดตะวัน  จิรสินกุลโรจน์   ตัวจริง
5   นางระวีรรณ  กุณาวงค์   ตัวจริง
6   นางสาวกมลวรรณ  ป้อมสาหร่าย   ตัวจริง
7   นางสาวนาถอนงค์  วงศ์ขันแก้ว   ตัวจริง
8   นางสาวอรัญญา  ขัดศิริ   ตัวจริง
9   นางสาวกนกวรรณ  ศิริเลิศ   ตัวจริง
10   นางสาวนริศรา  กุลบรรดิษฐ   สำรอง
11   นางสาวเบญจวรรณ  ต๊ะรังษี   สำรอง
12   นางสาวรัญชญา  เหล่าเนต   สำรอง
13   นางธิดารัตน์  คำยันต์   สำรอง
14   นายพีรพงศ์  ไวพยาบาล   สำรอง
15   นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน   สำรอง
16   นายจีระศักดิ์  จันพร   สำรอง
17   นางสาวกนกอร  แดงแม่พูล   สำรอง
18   นางสาวดุจฤดี  วังคำ   สำรอง
19   นางสิรินาฎ  เลือดนักรบ   สำรอง
20   นางสาวแสงระวี  โคกครุฑ   สำรอง
21   นางสาวสุปราณี  นวลหลำ   สำรอง
22   นายณัฐวุฒิ  เงินพา   สำรอง
23   นางวัชราวลี  มาลา   สำรอง
24   นางสาวชัชฎา  แสงหาญ   สำรอง
25   นางสาวภัทธิรา  มาดิษฐ์   สำรอง
26   นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน   สำรอง
27   นางสาวเอ็มออน  สุสุข   สำรอง
28   นางสาวสมฤดี  แก้วกำพล   สำรอง
29   นายวิศิษฎ์พงศ์  พวงคำ   สำรอง
30   นางสาวเปรมวดี  อู่ทอง   สำรอง
31   นางกรวรรณ  ใจแก้ว   สำรอง
32   นางสาวจันจิรา  มาฟู   สำรอง
33   นายสุจินดา  บัวสิงคำ   สำรอง
34   นายอัษฎาวุธ  สอนง่าย   สำรอง
35   นางสาวพรพรรณ  แปรงกระโทก   สำรอง
36   นางสาวพัชราภา  ขวัญมุข   สำรอง
37   นางสาวสิริยาภรณ์  สว่างจิตร์   สำรอง
38   นายณัฐชัย  โลหะเกื้อ***ลวงศ์   สำรอง
39   นางสาวศิริวรรณ  กลเรียน   สำรอง

ที่มา : กระดานสอบครูผู้ช่วย สพป.พิษณุโลก เขต 3

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email