[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย >> คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต

   
 

คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม


คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต


      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี 2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ และมอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

      - ประกาศการสอบแข่งขันวันที่ 10 มี.ค.-16 มี.ค.57
      - รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 17-24 มี.ค.
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เม.ย.
      - ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.
      - ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.
      - สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. เป็นต้นไป
      - และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57

     โดยสพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก 

     สำหรับ เขตพื้นที่การศึกษา ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มี 87 เขตพื้นที่ฯ และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอกชน จำนวน 1,700 อัตรา ดังนี้

     1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 275 อัตรา
     2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 364 อัตรา
     3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 189 อัตรา
     4. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 45 อัตรา
     5. วิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
     6. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 9 อัตรา
     7. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส จำนวน 2 อัตรา
     8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 65 อัตรา
     9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 31 อัตรา
     10. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 84 อัตรา
     11. วิชาเอกเคมี จำนวน 28 อัตรา
     12. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 18 อัตรา
     13. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 94 อัตรา
     14. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 66 อัตรา
     15. วิชาเอกสุขศึกษา 7 อัตรา
     16. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 29 อัตรา
     17. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 15 อัตรา
     18. วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 21 อัตรา
     19. วิชาเอกดุริยางคศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
     20. วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 30 อัตรา
     21. วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 5 อัตรา
     22. วิชาเอกวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
     23. วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 38 อัตรา
     24. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 อัตรา
     25. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 6 อัตรา
     26. วิชาเอกเกษตร จำนวน 8 อัตรา
     27. วิชาเอกคหกรรม จำนวน 9 อัตรา
     28. วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 111 อัตรา
     29. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 46 อัตรา
     30. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 11 อัตรา
     31. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
     32. วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
     33. วิชาเอกการเงิน/บัญชี จำนวน 10 อัตรา
     34. วิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
     35. วิชาเอกโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
     36. วิชาเอกธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
     37. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
     38. วิชาเอกกิจกรรมบำบัด จำนวน 4 อัตรา
     39. วิชาเอกกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา
     40. วิชาเอกหูหนวกศึกษา จำนวน 4 อัตรา 

     ทั้งนี้สำหรับเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบแข่งขันครั้งนี้ อาทิ

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ระนอง จำนวน 81 อัตรา
     3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ภูเก็ต จำนวน 73อัตรา
     4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 2 กรุงเทพฯ จำนวน 65 อัตรา
     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สมุทรสาคร จำนวน 55 อัตรา
     6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา
     7. และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พังงา จำนวน 49 อัตรา เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ตารางจำนวนอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย แยกตามกลุ่มวิชา

 ตารางจำนวนอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย แยกตามกลุ่มวิชา

ตารางเปรียบเทียบอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557


 
     
   
     
 
 
 
คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต
ดู [ 44564]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
     
ข่าวในหมวด : ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย  5  อันดับล่าสุด
อัพเดทการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557
view : 163170
แนวปฏิบัติการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
view : 3289
อัพเดทยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 ในแต่ละเขต ติดตามได้ที่นี่
view : 305712
อัพเดทล่าสุด เขตพื้นที่การศึกษาประกาศเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 อย่างเป็นทางการ
view : 166953
อัพเดทล่าสุด! รายชื่อเขตเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 จำนวน 1,795 อัตรา 89 เขต 1 สศศ.
view : 106841
แสดงความคิดเห็น :ความคิดเห็นที่ 1

อันนี้รวมสังกัด อบจ. ด้วยหรือเปล่า

โดย : Bowy   [ พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 22:21:05 ]ไอพี : 101.108.136.27


ความคิดเห็นที่ 2

สมัครด้วยเองหรือสมัครผ่านเน็ตค่ะ

โดย : aoyem@windowslive.com   [ พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 22:43:47 ]ไอพี : 10.0.1.95


ความคิดเห็นที่ 3

ถ้าไม่ได้จบเอกจีน แต่มีประสบการสอนจีน จะสอบครูจีนได้ไหมคับ และมีใบประกอบวิชาชีพครู

โดย : guilinmei85@gmail.com   [ ศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 12:51:34 ]ไอพี : 115.67.230.189


ความคิดเห็นที่ 4

เขตภาคเหนือมีเขตไหนบ้างช่วยประชาสัมพันด้วยเน้อเจ้า


โดย : บุตรสบา ชิดสนิท   [ เสาร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 21:04:51 ]ไอพี : 118.174.80.132


ความคิดเห็นที่ 5

ยะลา เขต 2 ไหนบอกว่ารับสมัครครูผู้ช่วย โดยให้ ยะลา เขต 3 เป้็นผู้โฆษณา แต่วันนี้เิปิดดูแทบจะพริกแผ่นดิน ก็ไม่มีเปิดสอบ ทำให้ความตั้งใจเสียหมด พิจารณาตัวเองด้วย

โดย : chair--love@ hotmail.com   [ อังคาร ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 23:29:34 ]ไอพี : 49.49.67.16

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

การศึกษาแก้เหลื่อมล้ำต้องอาศัยต้นทุนท้องถิ่น
การปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย
"ทศพร" สอบวินัยร้ายแรง อดีตบิ๊กมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาชีวะจัดสรรทุนเรียนปวช.-ปวส.ให้เด็กใต้กว่า 1 พันทุน
ศธ.รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายยูเนสโก
"สมหวัง”จี้ทบทวนระบบประกันคุณภาพ

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |