[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย >> คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต

   
 

คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม


คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต


      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี 2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ และมอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

      - ประกาศการสอบแข่งขันวันที่ 10 มี.ค.-16 มี.ค.57
      - รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 17-24 มี.ค.
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เม.ย.
      - ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.
      - ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.
      - สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. เป็นต้นไป
      - และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57

     โดยสพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก 

     สำหรับ เขตพื้นที่การศึกษา ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มี 87 เขตพื้นที่ฯ และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอกชน จำนวน 1,700 อัตรา ดังนี้

     1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 275 อัตรา
     2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 364 อัตรา
     3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 189 อัตรา
     4. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 45 อัตรา
     5. วิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
     6. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 9 อัตรา
     7. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส จำนวน 2 อัตรา
     8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 65 อัตรา
     9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 31 อัตรา
     10. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 84 อัตรา
     11. วิชาเอกเคมี จำนวน 28 อัตรา
     12. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 18 อัตรา
     13. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 94 อัตรา
     14. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 66 อัตรา
     15. วิชาเอกสุขศึกษา 7 อัตรา
     16. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 29 อัตรา
     17. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 15 อัตรา
     18. วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 21 อัตรา
     19. วิชาเอกดุริยางคศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
     20. วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 30 อัตรา
     21. วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 5 อัตรา
     22. วิชาเอกวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
     23. วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 38 อัตรา
     24. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 อัตรา
     25. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 6 อัตรา
     26. วิชาเอกเกษตร จำนวน 8 อัตรา
     27. วิชาเอกคหกรรม จำนวน 9 อัตรา
     28. วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 111 อัตรา
     29. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 46 อัตรา
     30. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 11 อัตรา
     31. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
     32. วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
     33. วิชาเอกการเงิน/บัญชี จำนวน 10 อัตรา
     34. วิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
     35. วิชาเอกโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
     36. วิชาเอกธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
     37. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
     38. วิชาเอกกิจกรรมบำบัด จำนวน 4 อัตรา
     39. วิชาเอกกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา
     40. วิชาเอกหูหนวกศึกษา จำนวน 4 อัตรา 

     ทั้งนี้สำหรับเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบแข่งขันครั้งนี้ อาทิ

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ระนอง จำนวน 81 อัตรา
     3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ภูเก็ต จำนวน 73อัตรา
     4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 2 กรุงเทพฯ จำนวน 65 อัตรา
     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สมุทรสาคร จำนวน 55 อัตรา
     6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา
     7. และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พังงา จำนวน 49 อัตรา เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ตารางจำนวนอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย แยกตามกลุ่มวิชา

 ตารางจำนวนอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย แยกตามกลุ่มวิชา

ตารางเปรียบเทียบอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557


 
     
   
     
 
 
 
คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต
ดู [ 49075]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
     
ข่าวในหมวด : ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย  5  อันดับล่าสุด
ประกาศผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กทม.
view : 3473
อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 106 อัตรา 20 กลุ่มวิชา
view : 5876
อบจ.สกลนคร เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา 16 กลุ่มวิชา
view : 22106
กทม. เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 80 อัตรา 8 กลุ่มวิชา
view : 16392
ติดตามการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ได้ที่นี่
view : 736327
แสดงความคิดเห็น :ความคิดเห็นที่ 1

อันนี้รวมสังกัด อบจ. ด้วยหรือเปล่า

โดย : Bowy   [ พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 22:21:05 ]ไอพี : 101.108.136.27


ความคิดเห็นที่ 2

สมัครด้วยเองหรือสมัครผ่านเน็ตค่ะ

โดย : aoyem@windowslive.com   [ พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 22:43:47 ]ไอพี : 10.0.1.95


ความคิดเห็นที่ 3

ถ้าไม่ได้จบเอกจีน แต่มีประสบการสอนจีน จะสอบครูจีนได้ไหมคับ และมีใบประกอบวิชาชีพครู

โดย : guilinmei85@gmail.com   [ ศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 12:51:34 ]ไอพี : 115.67.230.189


ความคิดเห็นที่ 4

เขตภาคเหนือมีเขตไหนบ้างช่วยประชาสัมพันด้วยเน้อเจ้า


โดย : บุตรสบา ชิดสนิท   [ เสาร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 21:04:51 ]ไอพี : 118.174.80.132


ความคิดเห็นที่ 5

ยะลา เขต 2 ไหนบอกว่ารับสมัครครูผู้ช่วย โดยให้ ยะลา เขต 3 เป้็นผู้โฆษณา แต่วันนี้เิปิดดูแทบจะพริกแผ่นดิน ก็ไม่มีเปิดสอบ ทำให้ความตั้งใจเสียหมด พิจารณาตัวเองด้วย

โดย : chair--love@ hotmail.com   [ อังคาร ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 23:29:34 ]ไอพี : 49.49.67.16


ความคิดเห็นที่ 6

Russia has stepped upCoach Outlet Online military activity in the Pacific, including sending long-range bombers on flights off the coast of California and around the island of Guam,Coach Outlet as tensions have risen in Ukraine, a top U.S.Coach Factory Outlet Air Force general said Monday."What Russia is doing in Ukraine and Crimea has a direct effect on what's happening in the Asia Pacific," Gen.Coach Outlet Online Herbert "Hawk" Carlisle said in a presentation to the Center for Strategic and International Studies in WashingtonCoach Factory OutletThey've come with their long-range aviation off the coast of California; they circumnavigated Guam," Coach Factory OutletCarlisle said, showing a picture of a U.S.Coach Outlet Store Online F-15 fighter "intercepting" a Russian Tu-95 "Bear" bomber off the Pacific island.Guam is home to Andersen Air Force Base, which has been used by the U.S.Coach Outlet Store Online military for flights of B-2 and B-52 bombers across the Pacific.Flights around Japan Coach Outletand the Korean peninsula have also "increased drastically,"Coach Outlet as well as naval activity in that area, Carlisle said.The Russian planes have stayed in international airspace, and such flights are not unusual,Coach Handbags Outlet but the increase has U.S. commanders keeping a wary eye."Coach Outlet It's to demonstrate their capability to do it;Coach Outlet it's to gather intel" from U.S. military exercises with allies in the region,Coach Outlet Carlisle said of the reasons for the Russian activity."We relate a lot of that to what's going on in the Ukraine,"Coach Outlet Online he said.Pro-Russian separatists have taken control over swaths of Ukraine near its borders with Russia.Ukraine's government and many in the West True Religion Outletbelieve that the separatists are backed by Russia and fear that Russian President VladimirTrue Religion Jeans Putin is fomenting trouble to increase his influence in the region.Chanel Outlet OnlineUnrest has simmered in Ukraine since street protests forced out pro-Moscow President Viktor Yanukovych in February.True Religion The interim government scheduled presidential elections this month,Michael Kors Outlet but pro-Russian activists in the eastern part of the country refuse to accept Kiev's authority.Russia annexed Crimea from Ukraine this year after sending troops into the region.Michael Kors Outlet StoreSince the Ukraine crisis began, the U.S.Michael Kors Outlet Online and its NATO allies have moved some troops, aircraft and ships closer to the area as a signal of alliance solidarity.Michael Kors OutletThe Russian bomber flights are not unique to the Asia Pacific region. In late April,Louis Vuitton fighter jets from the Netherlands intercepted two Tu-95s that had flown a half-mile into Dutch airspace.Louis Vuitton Outlet The Dutch F-16s escorted the Russian aircraft out of Dutch airspace without incident.

โดย : Coach Outlet Online   [ พุธ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:07:57 ]ไอพี : 59.58.159.174


ความคิดเห็นที่ 7

อยากทราบว่าเปิดสอบครูปี2558เริ่มเดือนไหนค่ะ

โดย : ทานตะวัน แก้วหล้า   [ เสาร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:41:09 ]ไอพี : 125.24.79.20

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

“สมพงษ์ จิตระดับ” หนุน “พล.ร.อ.ณรงค์” นั่ง รมว.ศธ.
เลขาฯ กพฐ.เผยสัปดาห์หน้าออกแนวปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
เศษเสี้ยวมหากาพย์สกสค.
ศธ.สั่งตรวจสอบหนี้สินครูทั่วประเทศ หวังคืนความสุขให้ลูกหนี้ตามแบบ ธกส.
กศน.ส่งเสริมค่านิยม12ข้อ
สพฐ.เร่งพัฒนาครูร.ร.เล็ก4หมื่นคน วัดผลวิชาการ-บรรณารักษ์-ตั้งเป้าเพิ่มคุณภาพสอน

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |