คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต

วันพุธ ที่  12  ก.พ. 2557 เวลา 21:13  : 63968  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม


คลอดแล้ว!!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดสอบ 1,700 อัตรา 87 เขต


      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี 2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ และมอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

      - ประกาศการสอบแข่งขันวันที่ 10 มี.ค.-16 มี.ค.57
      - รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 17-24 มี.ค.
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เม.ย.
      - ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.
      - ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.
      - สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. เป็นต้นไป
      - และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57

     โดยสพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก 

     สำหรับ เขตพื้นที่การศึกษา ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มี 87 เขตพื้นที่ฯ และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอกชน จำนวน 1,700 อัตรา ดังนี้

     1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 275 อัตรา
     2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 364 อัตรา
     3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 189 อัตรา
     4. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 45 อัตรา
     5. วิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
     6. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 9 อัตรา
     7. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส จำนวน 2 อัตรา
     8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 65 อัตรา
     9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 31 อัตรา
     10. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 84 อัตรา
     11. วิชาเอกเคมี จำนวน 28 อัตรา
     12. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 18 อัตรา
     13. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 94 อัตรา
     14. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 66 อัตรา
     15. วิชาเอกสุขศึกษา 7 อัตรา
     16. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 29 อัตรา
     17. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 15 อัตรา
     18. วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 21 อัตรา
     19. วิชาเอกดุริยางคศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
     20. วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 30 อัตรา
     21. วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 5 อัตรา
     22. วิชาเอกวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
     23. วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 38 อัตรา
     24. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 อัตรา
     25. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 6 อัตรา
     26. วิชาเอกเกษตร จำนวน 8 อัตรา
     27. วิชาเอกคหกรรม จำนวน 9 อัตรา
     28. วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 111 อัตรา
     29. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 46 อัตรา
     30. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 11 อัตรา
     31. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
     32. วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
     33. วิชาเอกการเงิน/บัญชี จำนวน 10 อัตรา
     34. วิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
     35. วิชาเอกโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
     36. วิชาเอกธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
     37. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
     38. วิชาเอกกิจกรรมบำบัด จำนวน 4 อัตรา
     39. วิชาเอกกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา
     40. วิชาเอกหูหนวกศึกษา จำนวน 4 อัตรา 

     ทั้งนี้สำหรับเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบแข่งขันครั้งนี้ อาทิ

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ระนอง จำนวน 81 อัตรา
     3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ภูเก็ต จำนวน 73อัตรา
     4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 2 กรุงเทพฯ จำนวน 65 อัตรา
     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สมุทรสาคร จำนวน 55 อัตรา
     6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา
     7. และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พังงา จำนวน 49 อัตรา เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ตารางจำนวนอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย แยกตามกลุ่มวิชา

 ตารางจำนวนอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย แยกตามกลุ่มวิชา

ตารางเปรียบเทียบอัตราเปิดสอบครูผู้ช่วย ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email