ดัชนีครูไทยปี"56

วันศุกร์ ที่  24  ม.ค. 2557 เวลา 17:31  : 1195  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


ดัชนีครูไทยปี"56 - คอลัมน์เลาะเลียบคลองผดุง

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

ดัชนีครูไทยปี"56 - คอลัมน์เลาะเลียบคลองผดุง

         ไม่ว่าจะมีวันครูหรือไม่ก็ตาม "ครู" ก็คือ แม่พิมพ์ของชาติ เป็นผู้มีพระคุณที่สามรองมาจากพ่อแม่ ครู คือ ปูชนียบุคคล ในฐานะเป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้การอบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดี มีวิชาความรู้คู่คุณธรรม เมื่อเติบใหญ่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

         เช่นกันกับวาทะที่มักได้ยินเสมอในวันครู ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งคือ ครู ซึ่งมีภารกิจอันหนักหน่วงทั้งความอดทนเสียสละ เหนื่อยยาก ล้วนเพื่อศิษย์ทั้งสิ้น

         บ่อยครั้งเรามักจะได้ยินปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงวิกฤตศรัทธาต่อครู แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่ปฏิเสธมิได้เลยว่า ปลาตัวเดียวเน่า พลอยให้ปลาทั้งข้องเหม็นไปด้วย

         มาดูดัชนีเชื่อมั่นภาพรวมครูไทยปี 2556 ที่สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 8,042 คน มิใช่แค่พันกว่าคนเศษๆ เหมือนที่เคยทำมา พบว่าจากคะแนนเต็ม 10 คุณครูได้ 7.80 เรียกว่าผ่านฉลุยทีเดียว

         สรุปจุดเด่นของครูไทยในปี 2556 พบว่า อันดับ 1 การหาความรู้ใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน อันดับ 2 เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดี ใกล้ชิดและเข้าใจเด็ก อันดับ 3 มีความเป็นครู ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ อบรมสั่งสอนเด็ก

         ตามด้วยมีความขยัน อดทน ทุ่มเท เสียสละ มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเหมาะสม

         ส่วนจุดด้อยของครูไทยในปี 2556 อันดับ 1 ยังคงใช้วิธีการสอนรูปแบบเดิมๆ เน้นการท่องจำมากเกินไป อันดับ 2 ไม่มีเวลาให้กับการสอนอย่างเต็มที่ ครูต้องทำผลงาน สอนพิเศษ ทำอาชีพเสริม อันดับ 3 ดุ เข้มงวด เจ้าระเบียบ เคร่งครัดมากเกินไป

         ตามด้วยขาดการฝึกฝนทักษะด้านภาษาต่างประเทศและครูยังมีหนี้สินมาก มีภาระที่ต้องดูแล

         นอกจากนี้ ยังพบว่าในตัวชี้วัด 30 ประเด็นล้วนบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทย ทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชน และการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ ล้วนอยู่ในระดับสูงในทุกข้ออีกด้วย

ขอปลื้มมายังคุณครูมา ณ ที่นี้ทุกคน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 24 มกราคม 2557

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email