[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวการศึกษา >> เช็ครายชื่อโรงเรียน สังกัด สพฐ./เอกชน/อาชีวะ ปิดเรียนวันชัตดาวน์ (13 ม.ค.)

   
   
 

เช็ครายชื่อโรงเรียน สังกัด สพฐ./เอกชน/อาชีวะ ปิดเรียนวันชัตดาวน์ (13 ม.ค.)

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต
สืบค้นข้อมูล โดย
ครูไทบ้านดอทคอม


เช็ครายชื่อโรงเรียน สังกัด สพฐ./เอกชน/อาชีวะ ปิดเรียนวันชัตดาวน์ (13 ม.ค.)


      เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2557 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำการตรวจสอบไปยังโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 52 แห่ง แยกเป็นครูได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4,190 คน นักเรียน 88,766 คน รวมทั้งสิ้น 92,956 คน 

      ทั้งนี้ แยกเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพมหานคร 16 แห่ง ซึ่งได้แจ้งให้มีการปิดเรียนในวันที่ 13-14 ม.ค.57 ประกอบด้วย รร.อนุบาลสามเสน อนุบาลวัดปรินายก ราชวินิต วัดโสมนัส พระตำหนักสวนกุหลาบ วัดพลับพลาชัย วัดชนะสงคราม พญาไท ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มหาวีรานุวัตร บางบัว (แพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สายน้ำทิพย์ พิบูลอุปถัมภ์ ทุ่งมหาเมฆ และวัดอุทัยธาราม

     ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 มีโรงเรียนได้รับผลกระทบ จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สตรีวิทยา ราชวินิต มัธยม วัดบวรนิเวศ มัธยมวัดเบญจมบพิตร มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย วัดสังเวช วัดสระเกศ วัดราชบพิธ มัธยมวัดดุสิตาราม วัดน้อยนพคุณ สันติราษฎร์วิทยาลัย วัดราชาธิวาส เบญจมราชาลัยฯ ไตรมิตรวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษา ศรีอยุธยาฯ และโยธินบูรณะ 

     โดยล่าสุด ณ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 9 ม.ค. มีโรงเรียนในพื้นที่ สพม.1 ที่แจ้งปิดเรียนในวันที่ 13 ม.ค.แล้ว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร สันติราษฎร์วิทยาลัย และวัดราชาธิวาส 

      ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ สพม.2 ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ หอวัง สุรศักดิ์มนตรี กุนนธีวิทยาคม นนทรีวิทยาคม เจ้าพระยาวิทยาคม ปทุมคงคา ยานนาเวศ วัดสุทธิ สตรีศรีสุริโยทัย สตรีมหาพฤฒาราม สารวิทยา มัธยมวัดธาตุทอง เตรียมอุดมศึกษาฯ รัชดา ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดอนเมืองจาตุรจินดา สีกัน และพุทธจักร แต่ล่าสุด ณ เวลา 13.00 น.วันที่ 9 ม.ค. ยังไม่มีโรงเรียนใดแจ้งขอปิดเรียนแต่อย่างใด

     ** สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมีจำนวน 9 แห่ง ประกอบ ด้วย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (ส่วนในวัง) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ รายชื่อโรงเรียนสังกัด

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ในวันที่ 13 ม.ค. นี้ มีจำนวน 158 โรง ในพื้นที่ 13 เขต ประกอบด้วย 

     เขตราชเทวี จำนวน 13 โรงเรียน รร.สมาคมสตรีไทย รร.อนุบาลหมีน้อย รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ รร.อนุบาลทองอินทร์ รร.เซนต์ดอมินิก รรโกวิทธำรง รร.สัมมาชีวศิลป รร.ประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ รร.อำนวยศิลป์ รร.อนุบาลอิ่มเอม รร.สวนมิสกวัน รร.อนุบาลพันธ์พิศวัฒนา รร.บ้านครัววิทยา 


     เขตพระนคร จำนวน 3 โรงเรียน รร.สตรีวรนาถ รร.พิมานวิทย์ รร.ราชินี 

     เขตพญาไท จำนวน 11 โรงเรียน รร.อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม รร.อนุบาลดรุณา รร.สัตย์สงวนวิทยารร.อนุบาลเบญจมาศ รร.ธำรงวิทย์ รร.รุจิเสรีวิทยา รร.สวนบัว รร.อนุบาลรัศมี รร.อนุบาลพิณทิพย์ รร.อนุบาลบ้านแก้ว รร.อนุบาลเพ็ญสันต์ 

     เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 6 โรงเรียน รร.เจริญศึกษา รร.ประสาทวุฒิ รร.อนุบาลบ้านบาตร รร.บำรุงอิสลามวิทยา รร.สมานศึกษาวิทยา รร.สตรีจุลนาค 

     เขตปทุมวัน จำนวน 7 โรงเรียน รร.ประเสริฐธรรมวิทยา รร.สีตบุตรบำรุง รร.อนุบาลสุนี รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย รร.สตรีศรีบำรุง รร.สุนีพิทยา รร.พระมหาไถ่ศึกษา 

     เขตบางรัก จำนวน 15 โรงเรียน รร.ยุหมินพัฒนา รร.คริสต์ธรรมวิทยา รร.กว่างเจ้า รร.เยนเฮส์เม็มโมเรียล รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม รร.สัจจพิทยา รร.อาทรศึกษา รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ รร.อนุบาลชวนชื่น รร.อนุบาลจิดาภา รร.อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ รร.อัสสัมชัญ รร.อัสสัมชัญศึกษา 

     เขตบางเขน จำนวน 22 โรงเรียน รร.อนุบาลพุทธรักษาพิทยา รร.อนุบาลธรรมพิทักษ์ รร.อนุบาลสุภมงคล รร.นันทนิตย์ รร.อนุบาลวัดไตรรัตนาราม รร.อมาตยกุล รร.อนุบาลพิมลพิพย์ รร.อุทัยวิทยา รร.เอี่ยมพานิชวิทยา รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ รร.ปราโมชวิทยาทาน รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา รร.อนุบาลปราโมชพัฒนา รร.อนุบาลจารุวรรณ รร.นิเวศน์วารินทร์ รร.อนุบาลนิเวศน์วารินทร์ รร.ภูมิไพโรจน์พิทยา รร.อนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์ รร.อนุบาลวัชรพล รร.สุขฤทัย รร.บ้านเด็กรามอินทรา รร.อนุบาลอนงค์นาฎ

     เขตดุสิต จำนวน 26 โรงเรียน รร.ราชวัตรวิทยา รร.อนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิต รร.อนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. รร.อักษรเจริญ รร.กันตะบุตร รร.เซนต์คาเบรียล รร.อนุบาลยุววิทย์ รร.อนุบาลเลิศนุวัฒน์ รร.วชิราวุธวิทยาลัย รร.ช่างอากาศอำรุง รร.ศรีดรุณ รร.อนุบาลสาริน รร.อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ รร.อัมพวันศึกษา รร.อนุบาลธนสมบูรณ์อำนวยสงคราม รร.อนุบาลกรแก้ว รร.อนุบาลศรีสัปดาห์ รร.สรรพาวุธบำรุง รร.เยาวชนศึกษา รร.พันธะวัฒนา รร.พันธะศึกษา รร.พันธะศึกษาพิทยา รร.กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ รร.ราชินีบน 

     เขตดินแดง จำนวน 16 โรงเรียน รร.จันทรวิชา รร.อนุบาลลีนา รร.จำนงค์วิทยา รร.อนุบาลสมใจ รร.จำนงพิทยา รร.ประไพพัฒน์ รร.แม่พระฟาติมา รร.สามัคคีบำรุงวิทยา รร.อนุบาลปานตา รร.นิธิปริญญา รร.อนุบาลเอกลักษณ์ รร.ปัญจทรัพย์ รร.กอบวิทยา รร.อำนวยพิทยา รร.อนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ รร.พร้อมพรรณวิทยา

     เขตวัฒนา จำนวน 18 โรงเรียน รร.อนุบาลวัดธาตุทอง รร.อนุบาลสี่พี่น้อง รร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์ รร.อนุบาลใจดี รร.ไทยคริสเตียนรร.วัฒนาวิทยาลัย รร.เกษมพิทยา รร.พระแม่มารีพระโขนง รร.อนุบาลอัสสรัตน์ รร.อนุบาลดารารัตน์ รร.อนุบาลมิตรเด็ก รร.อนุบาลบ้านไทยวัฒนา รร.แสงหิรัญ รร.อนุบาลจุฑาภรณ์ รร.เจริญวุฒิวิทยา รร.แอ๊ดเวนตีสเอกมัย รร.อนุบาลเทพสนิท รร.ทอสี 

     เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 2 โรงเรียน รร.เผยอิง  รร.กุหลาบวิทยา 

     เขตลาดพร้าว จำนวน 3 โรงเรียน  รร.เทพเสนานุสรณ์ รร.โชคชัย รร.อนุบาลสังสิทธิ

     เขตคลองเตย จำนวน 16 โรงเรียน รร.พระโขนงวิทยา รร.คลองเตยวิทยา รร.สิงฟ้า รร.วชิรสิน รร.สามัคคีสงเคราะห์ รร.อนุบาลศรีวัฒนา รร.อนุบาลอธิพร รร.อนุบาลกุ๊กไก่ รร.อนุบาลบ้านรัก รร.ดรุณาลัยสุขุมวิท รร.ศรีวิกรณ์ รร.วิศาลวิทย์ รร.วรรณวิทย์ รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ รร.ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ รร.ไทยประสิทธิ์ศาสตร์

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 9 มกราคม 2557 
     
   
     
 
 
 
เช็ครายชื่อโรงเรียน สังกัด สพฐ./เอกชน/อาชีวะ ปิดเรียนวันชัตดาวน์ (13 ม.ค.)
ดู [ 1451]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
     
ข่าวในหมวด : ข่าวการศึกษา  5  อันดับล่าสุด

 คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
view : 858
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
view : 142
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
view : 135
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
view : 886
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58
view : 623
แสดงความคิดเห็น :ความคิดเห็นที่ 1

Russia has stepped upCoach Outlet Online military activity in the Pacific, including sending long-range bombers on flights off the coast of California and around the island of Guam,Coach Outlet as tensions have risen in Ukraine, a top U.S.Coach Factory Outlet Air Force general said Monday."What Russia is doing in Ukraine and Crimea has a direct effect on what's happening in the Asia Pacific," Gen.Coach Outlet Online Herbert "Hawk" Carlisle said in a presentation to the Center for Strategic and International Studies in WashingtonCoach Factory OutletThey've come with their long-range aviation off the coast of California; they circumnavigated Guam," Coach Factory OutletCarlisle said, showing a picture of a U.S.Coach Outlet Store Online F-15 fighter "intercepting" a Russian Tu-95 "Bear" bomber off the Pacific island.Guam is home to Andersen Air Force Base, which has been used by the U.S.Coach Outlet Store Online military for flights of B-2 and B-52 bombers across the Pacific.Flights around Japan Coach Outletand the Korean peninsula have also "increased drastically,"Coach Outlet as well as naval activity in that area, Carlisle said.The Russian planes have stayed in international airspace, and such flights are not unusual,Coach Handbags Outlet but the increase has U.S. commanders keeping a wary eye."Coach Outlet It's to demonstrate their capability to do it;Coach Outlet it's to gather intel" from U.S. military exercises with allies in the region,Coach Outlet Carlisle said of the reasons for the Russian activity."We relate a lot of that to what's going on in the Ukraine,"Coach Outlet Online he said.Pro-Russian separatists have taken control over swaths of Ukraine near its borders with Russia.Ukraine's government and many in the West True Religion Outletbelieve that the separatists are backed by Russia and fear that Russian President VladimirTrue Religion Jeans Putin is fomenting trouble to increase his influence in the region.Chanel Outlet OnlineUnrest has simmered in Ukraine since street protests forced out pro-Moscow President Viktor Yanukovych in February.True Religion The interim government scheduled presidential elections this month,Michael Kors Outlet but pro-Russian activists in the eastern part of the country refuse to accept Kiev's authority.Russia annexed Crimea from Ukraine this year after sending troops into the region.Michael Kors Outlet StoreSince the Ukraine crisis began, the U.S.Michael Kors Outlet Online and its NATO allies have moved some troops, aircraft and ships closer to the area as a signal of alliance solidarity.Michael Kors OutletThe Russian bomber flights are not unique to the Asia Pacific region. In late April,Louis Vuitton fighter jets from the Netherlands intercepted two Tu-95s that had flown a half-mile into Dutch airspace.Louis Vuitton Outlet The Dutch F-16s escorted the Russian aircraft out of Dutch airspace without incident.

โดย : Coach Outlet Online   [ พุธ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:02:16 ]ไอพี : 59.58.159.174


ความคิดเห็นที่ 2

Coach Outlet Online The source told CNN he lost the contacts and did not get in touch withCoach Outlet the families. He said he did, however, give the information aboutCoach Factory Outlet the journalists to Western government authorities in NovemberCoach Outlet Online 2013, including details about where Foley was being held.Coach Factory Outlet French journalist Nicolas Henin told France Info radioCoach Outlet Store Online he had been held with Foley in northernCoach Outlet Store Online Syria prior to his release in April.Coach Factory Outlet Henin, who has never before spoken about Foley becauseCoach Outlet he didn't want to jeopardize his safety,Coach Handbags Outlet said he was held for seven months with the American journalist.Coach Outlet Hostages were held in groups. At one point, he shared a cell with Foley.Coach Outlet Foley's killing recalled the murder of Daniel PearlChanel Outlet Online The Wall Street Journal correspondent who was kidnapped whileLouis Vuitton reporting in Pakistan in January 2002. His killingLouis Vuitton Outlet was captured on video and posted online by al Qaeda.Gucci Belts Pearl's mother, Ruth Pearl, responded to Foley's deathGucci Belt with a tweet posted by the Daniel Pearl FoundationCoach Outlet Online Twitter account that reads: "Our hearts go out to theCoach Outlet family of journalist James Foley. We know the horror theyCoach Factory Outlet are going through."Obviously, we hoped and prayed thatCoach Outlet Online would not be the case. ... Sadly, they showed no mercyCoach Outlet Store Obama says ISIS a 'cancer' that must be eradicatedCoach Outlet Store Online In the video, which CNN is not showing,Coach Outlet Foley is seen on his knees as a man cloaked in blacCoach Factory Online k, his face covered, stands behind him.Coach Factory Outlet Foley is then executed.Coach Factory Outlet The video of his killing also shows another U.S. journalistCoach Outlet believed to be Steven Sotloff. The militant in the videCoach Outlet Store Online o, who speaks English with what sounds like a British accentChanel Outlet Online says the other American's life hangs in the balance,Louis Vuitton Outlet depending on what President Barack Obama does next in Iraq.Louis Vuitton Handbags But the threat did little to curb U.S. military operationsGucci Belt in Iraq, with American warplanes carrying outGucci Belts at least 14 airstrikes against ISIS targets.Louis Vuitton Outlet Online Calling ISIS a "cancer," Obama said the United StatesOakley Sunglasses Outlet will continue to confront this hateful terrorism Louis Vuitton Outlet Online and replace it with a sense of hope and civility.Oakley Sunglasses Outlet Several ISIS operatives were killed in the specialCheap Oakley Sunglasses operation earlier this summer that tried to rescue Foley and otherOakley Sunglasses the U.S. official said. No U.S. personnel were killed,

โดย : godisagirl   [ อาทิตย์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 18:41:30 ]ไอพี : 67.229.130.90


ความคิดเห็นที่ 3

Stands back from the keyboard in amnztmeae! Thanks!

โดย : Rufina   [ พุธ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 18:29:09 ]ไอพี : 221.178.189.238


ความคิดเห็นที่ 4

A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this <a href="http://gyxmqcowob.com">arilcte.</a>

โดย : Tamyres   [ พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 07:37:47 ]ไอพี : 190.79.195.134


ความคิดเห็นที่ 5

This makes evhirteyng so completely painless. http://bhrmnol.com dgxtxnhwv [link=http://wnlpzbsp.com]wnlpzbsp[/link]

โดย : Terrah   [ เสาร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 04:41:29 ]ไอพี : 186.89.79.7


ความคิดเห็นที่ 6

discount Cialis online

โดย : Loradae   [ อาทิตย์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 08:56:12 ]ไอพี : 190.37.72.254


ความคิดเห็นที่ 7

where can i find the cheapest accutane online

โดย : Bubbie   [ เสาร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 04:55:39 ]ไอพี : 201.243.148.28


ความคิดเห็นที่ 8

online auto insurance quotes

โดย : Melloney   [ อาทิตย์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 22:04:21 ]ไอพี : 190.203.225.208


ความคิดเห็นที่ 9

I had cleared the table and
stuart weitzman brightened up the
air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro fire, and
michael kors outlet had
ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet sat down to my work with the cat dozing at my feet,
michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags when I heard the
adidas outlet trampling of horses, and,
converse running to the door, saw Mr.
lebron 12 and Mrs. Knifton, with
air jordan their groom behind them, riding
mac makeup up to
cartier the Black
guess factory Cottage. It was
michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france part
burberry uk of
chaussures louboutin the young lady’s kindness
nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0 never to neglect an opportunity
Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers of coming to pay me
cheap jerseys a friendly visit,
air max 90 and her husband
nike air force was generally willing to
mac makeup accompany her for his
sac michael kors wife’s sake. I made
flip flops my best courtesy, therefore, with a great
mac makeup deal of pleasure, but with no particular surprise at seeing them. They dismounted and entered
timberland the cottage, laughing and talking in great
cheap jordans spirits. I soon
beats by dre heard that they
salomon shoes were riding
kobe 9 to the
jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys same county town
omega watches for
nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme which my father
lebron 11 was bound and that they intended to stay with some friends there
timberland boots uk for a few
adidas outlet days,
nike shoes and to return home on horseback,
jerseys from china as
fendi they
louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france went out.I heard this,
yoga pants and I also discovered that they
oakley sunglass had been having an argument, in jest,
cheap nfl jerseys about
flops money-matters,
omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex as they rode
chanel bags along
cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro to our cottage. Mrs. Knifton had accused
jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes her
north face outlet husband of inveterate
burberry extravagance, and of
lululemon never being able
james shoes to
NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys go
burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags out with
air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax money
gucci in
dansko shoes his pocket
burberry without spending it
tods all,
beats by dre if
new balance he
chanel handbags possibly could, before
air max 95 he got
kobe x home again. Mr. Knifton had laughingly
north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface defended himself by
nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one declaring that all his pocket-money went in presents for his wife, and that,
louboutin if he spent
Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban it lavishly, it was under her
air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax sole influence
jordan and superintendence.“We are going to Cliverton now,” he said to Mrs. Knifton, naming the
jordan retro county town, and warming himself at
nike blazer our poor
beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats fire
cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china just as pleasantly as if
ferragamo he had been standing on his own grand hearth.
kate spade “You will stop to admire every pretty
oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses thing
adidas in every one of the Cliverton
nike free 5.0 shop-windows; I shall hand you
coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online the purse, and you will
ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo go in
yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com and
dolce and gabbana buy. When we
chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site have reached home
gucci outlet again, and
coach outlet store you have
kevin durant shoes h ad time to get tired
five finger shoes of your
toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com purchases, you will clasp your hands in amazement, and declare
ray ban sunglasses that you
mizuno are
true religion quite shocked at my habits of inveterate
toms outlet extravagance. I am only the banker
puma shoes who keeps the
ralph lauren outlet money;
oakley sunglasses you, my love, are the spendthrift who throws it all away!”


โดย : king   [ พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 10:43:24 ]ไอพี : 110.34.191.221


ความคิดเห็นที่ 10

popular restaurant insurance auto just valtrex usa cheap imigran buy propecia without prescription furosemide usa

โดย : Bubba   [ อาทิตย์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 18:23:49 ]ไอพี : 188.143.234.155

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
อย่าปล่อยโกง ในสกสค.ลอยนวล
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |