[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวการศึกษา >> ผลการประชุมเกี่ยวกับการทดสอบระดับสถานศึกษาและระดับชาติ

   
   
 

ผลการประชุมเกี่ยวกับการทดสอบระดับสถานศึกษาและระดับชาติ

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

ผลการประชุมเกี่ยวกับการทดสอบระดับสถานศึกษาและระดับชาติ


        ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินมาตรฐานผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบนโยบายเรื่อง “การทดสอบระดับสถานศึกษาและระดับชาติ” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  โดยมีคณะทำงานการประชุมเสวนาดังกล่าวเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน อาทิ รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

 

● ความสัมพันธ์ระหว่าง "การทดสอบวัดผล" กับ "หลักสูตร"


        รมว.ศธ.กล่าวว่า ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบวัดผลกับหลักสูตรว่า การทดสอบวัดผลจำเป็นต้องเน้นตัวชี้วัดอะไรบ้าง ต้องเน้นการคิดวิเคราะห์ และความเชื่อมโยงระหว่างการทดสอบกับสิ่งที่เรียน หรือหลักสูตรอย่างไร ซึ่งปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ออกข้อสอบไม่ตรงกับการเรียนตามหลักสูตร ข้อสอบมีความยาก ทำให้คนไม่สนใจการเรียนการสอนในระบบ ดังนั้นไม่ว่าจะปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างไร ก็จะไม่มีผล เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครู นักเรียนชั้น ม.ปลาย ผู้ปกครอง จะไม่สนใจในสิ่งที่โรงเรียนสอน เพราะเด็กต้องสอบในสิ่งที่ไม่มีสอนในโรงเรียน

        ทั้งนี้ สทศ.จะพิจารณาร่วมกับ สพฐ.ว่า หากจะต้องมีการทดสอบวัดผล จะต้องวัดในชั้นใดบ้าง เพื่อให้การทดสอบวัดผลกลางได้นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น เพื่อให้ฝ่ายจัดการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบว่าเด็กเรียนอยู่อย่างไร และหาแนวทางปรับปรุงต่อไป ซึ่งหากจะวัดทุกชั้นคงจะไม่ได้ เพราะจะสิ้นเปลืองมาก รวมทั้งจะต้องหารือเรื่องช่วงเวลาทดสอบที่เหมาะสมด้วยว่า จะทดสอบในเทอมใด หรือผลที่เกิดจากการวัดผลจะเป็นอย่างไร เพราะหากการสอบไม่มีผลต่อเด็กๆ ก็อาจจะไม่ตั้งใจสอบ และทำให้ไม่ทราบผลการเรียนที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ในบางประเทศใช้เวลาในการจัดระบบทดสอบวัดผลเป็นเวลานาน ในขณะที่มีหลายประเทศมีการวัดและเก็บสถิติเด็กที่สอบไม่ผ่านด้วย เช่น ฟินแลนด์ โปแลนด์ เป็นต้น

 

 

● ศธ.จะผลักดันให้มีระบบ "การทดสอบกลาง" เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา


        ศธ.ไม่มีการทดสอบกลางมานานมาก ทำให้ประเทศไม่มีเครื่องมือที่จะทราบว่าการเรียนการสอนเป็นอยู่อย่างไร แต่ปล่อยให้ครูและโรงเรียนวัดเอง ศธ. จึงต้องการให้นำการทดสอบกลางมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อบอกถึงสถานะการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของเด็ก รวมทั้งนำมาปรับปรุงการจัดการศึกษา ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการออกข้อสอบ พร้อมทั้งมีการพัฒนาคลังข้อสอบ ซึ่ง สพฐ.จะร่วมดำเนินการกับ สทศ.ต่อไป

 

 

● ฝากข้อคิดเรื่อง "การซ่อมเสริม" และ "การตกซ้ำชั้น"


        ในความเป็นจริง มีประกาศเรื่องการตกซ้ำชั้นตั้งแต่ปี 2548 แล้ว แต่ก็ไม่มีผลอะไร เพราะเด็กจะตกซ้ำชั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับครู หากครูให้เด็กผ่านทั้งๆ ที่อ่านหนังสือไม่ออกเลย ก็ให้เกรด 1 ซึ่งเด็กคนนี้อาจจะผ่านในวิชาอื่นๆ ด้วยโดยที่อ่านหนังสือไม่ได้เลย ดังนั้น จึงฝากให้ช่วยกันคิดว่า การทดสอบจะดำเนินการเพียงใด มีความเคร่งครัดของเกณฑ์การสอบผ่านอย่างไร และหากสอบไม่ผ่านจะมีแนวทางอย่างไร จะให้ซ้ำเป็นรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือไม่ หรือหากเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องให้ผ่านเพราะคนส่วนใหญ่กังวลว่าเด็กจะเสียอนาคต เสียเวลาเรียนอีก 1 ปี แต่ไม่กังวลว่าเด็กเสียเวลาไปแล้วตลอด 6 ปี หรือ 9 ปี ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่เด็กจะต้องเสียเวลาถึง 9 ปี ก็ยังอ่านหนังสือไม่ออก จึงขอให้พิจารณาถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการซ่อมเสริมให้มีความเข้มแข็งขึ้น

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

 

  
     
   
     
 
 
 
ผลการประชุมเกี่ยวกับการทดสอบระดับสถานศึกษาและระดับชาติ
ดู [ 433]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
     
ข่าวในหมวด : ข่าวการศึกษา  5  อันดับล่าสุด

 คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
view : 2240
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
view : 307
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
view : 286
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
view : 1671
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58
view : 1200
แสดงความคิดเห็น :ความคิดเห็นที่ 1

Como entusiasta del reloj , usted debe haber oído hablar de zapatos nike , que es una marca suiza fundada en 1884. Sin lugar a dudas , relojes de lujo de la marca esta famosa marca son certificados por el COSC . Hasta hoy , muchos relojes nike venezuela han sido puestos en libertad con el fin de servir a la gente de todos los ámbitos de la vida. Para los viajeros que vuelan por todas partes, el siguiente reloj conocido es a debe tener ipad mini cases,ipad mini 2 case,ipad mini cover,ipad mini covers,ipad mini 2 cases. La reinterpretación del diseño clásico de la década de 1950 y 60,nike free Transocean Cronógrafo con un estilo contemporáneo, fue lanzado en 2011 . Instalado con un movimiento en el hogar y de alto rendimiento a disfrutar del servicio de garantía por 5 años , este reloj es de hecho excelente. Gracias al mecanismo y la calibración del sistema innovador , www.nikevenezuelatiendas.com Transocean ofrece a los viajeros globales la hora exacta en cada zona horaria gucci shoes. Por supuesto que hay otros tipos de relojes famosos para los turistas. Es un hecho innegable que cada reloj observado es caro y numerosos clientes finalmente compran réplicas de relojes baratos para su uso. réplicas de relojes these link en este sitio son siempre satisfactorios para los consumidores.

โดย : xbn   [ ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 07:41:57 ]ไอพี : 36.248.165.38

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
อย่าปล่อยโกง ในสกสค.ลอยนวล
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |