สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (เขตอื่นขอใช้บัญชี) จำนวน 46 อัตรา

วันอาทิตย์ ที่  21  ก.ค. 2556 เวลา 17:54  : 4002  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (เขตอื่นขอใช้บัญชี) จำนวน 46 อัตรา

สืบค้นข้อมูล โดย
ครูไทบ้านดอทคอม


สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (เขตอื่นขอใช้บัญชี) จำนวน 46 อัตรา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สรุปผลการขอใช้บัญชีจากเขตอื่น จำนวน 46 อัตรา 3 เขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้

สพป.ตาก เขต 1

   กลุ่มวิชาปฐมวัย   
1   นางสาวนิตยา  ทองจิตติ   ร.ร.ดงซ่อมพิทยาคม 
2   นางธมลวรรณ  ตะคุณนะ   ร.ร.บ้านโป่งแดง   
3   นางสาวสุรินธร  ตาสี   ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี 
4   นางสาวรัชนีกร  ใจยา   ร.ร.ศรีวิทยา 
5   นางวารินทร์  คำตา   ร.ร.บ้านดงลาน 
6   นางสาวจิตราภรณ์  เทพพรมวงศ์   ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง 
7   นายอมร  ชื่นบางบ้า   ร.ร.เด่นไม้ซุงวิทยา 
8   นางสาวจิดาภา  ทองโตนด   ร.ร.ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 
9   นางสาวยุพิน  เย็นจุรีย์   ร.ร.บ้านหนองปลาไหล 
10   นางสุนิภา  คำภิระแปง   ร.ร.บ้านศรีคีรีรักษ์
11   นางมุกข์ดา  ทานันท์   ร.ร.บ้านห้วยพลู 
12   นางสาวปรียาภรณ์  สะสม   ร.ร.ผาผึ้งวิทยาคม 
      
   กลุ่มวิชาภาษาไทย   
1   นางสาวนิภาพร  บุษบง   ร.ร.เด่นไม้ซุงวิทยา 
      
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
1   นางกัลยา  โอดเฮิง   ร.ร.เด่นไม้ซุงวิทยา 
2   นางณัฐณิชา  ยิ้มแย้ม   ร.ร.บ้านศรีคีรีรักษ์
      
   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์   
1   นางสาวภัทรพร  การะแบก   ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
2   นางสาวสาธิยา  ลำดับ   ร.ร.บ้านป่ายางตะวันตกา 
3   นายเอกภักดิ์  ยินดีผล   ร.ร.ดงซ่อมพิทยาคม 

สพป.พิษณุโลก เขต 2


   กลุ่มวิชาปฐมวัย   
1   นางวรรษมล  บ่อแก้ว   ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง 
2   นางจันทร์เพ็ญ  ด่อนดี   ร.ร.บ้านแก่งกุลาสามัคคี
3   นางทนัฐอนงค์วรรณ  ทับทิมสวน   ร.ร.บ้านวังโพรง
4   นางสาวบุญเรือน  เหล่าแสงไทย   ร.ร.บ้านวังขวัญ 
5   นางสาวศิริน่า  สุขบิดา   ร.ร.สามัคคีธรรม 
6   นางสาวอนุสรา  ตันมา   ร.ร.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
7   นางสาวเบญจมาส  กันเสน   ร.ร.บ้านหนองขมิ้น
      
   กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   
1   นางกุลณัฐ  เรืองนาราบ   ร.ร.บ้านใหม่ชัยเจริญ
2   นางสาวปนัดดา  หลินเจริญ   ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
      
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
1   นางสาวภาวิณี  ทะนันไชย   ร.ร.บ้านใหม่ชัยเจริญ
2   นางสาวปวริศา  อ่อนขำ   ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
3   นายพุฒิพงศ์  เดชะ   ร.ร.หัวเขาราษฎร์บำรุง
      
   กลุ่มวิชาประถมศึกษา   
1   นางสาวสุนิสา  มูลจันทรง   ร.ร.บ้านผาท่าพล
2   นางสาวกัญจนา  ทับเจริญ   ร.ร.บ้านหนองขมิ้น
3   นางสาวบุญฑริกา  พงศ์ศิริวรรณ   ร.ร.บ้านเขาดิน 
      
   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์   
1   นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ   ร.ร.บ้านวังโพรง
2   นายชิโนรส  จันทร์บุญนาค   ร.ร.บ้านป่ามะกรูด 
      
   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1   นางสาวกมลวรรณ  ป้อมสาหร่าย   ร.ร.บ้านเนินมะปราง
2   นางสาวนาถอนงค์  วงศ์ขันแก้ว   ร.ร.บ้านวังไม้ตอก
3   นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน   ร.ร.บ้านหนองไม้ยางดำ
4   นายจีระศักดิ์  จันพร   ร.ร.บ้านม่วงหอม
5   นางสาวสุปราณี  นวลหลำ   ร.ร.บ้านใหม่ชัยเจริญ
6   นางสาวชัชฎา  แสงหาญ   ร.ร.บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี
7   นางสาวสมฤดี  แก้วกำพล   ร.ร.บ้านเขาดิน
8   นายวิศิษฎ์พงศ์  พวงคำ   ร.ร.บ้านป่าขนุน
9   นางสาวเปรมวดี  อู่ทอง   ร.ร.บ้านโคกวังสาร
10   นางกรวรรณ  ใจแก้ว   ร.ร.บ้านลำภาศ

สพป.ชัยนาท

   กลุ่มวิชาปฐมวัย   
1   นางสาวจันทิมา  เพียหาเทศ   ร.ร.บ้านเขาเกร็ด
ขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บบอร์ดสอบครูผู้ช่วย สพป.พิษณุโลก เขต 3


สรุปบัญชีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยของ สพป.พิษณุโลก เขต 3

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email