คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่

วันพฤหัสบดี ที่  4  ก.ค. 2556 เวลา 11:35  : 948  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่

สืบค้นข้อมูล โดย
ครูไทบ้านดอทคอม


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่


          นับเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวอาชีวศึกษาเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายก รัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการสอนหลักสูตรปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีนักศึกษาปัจจุบันอยู่ 2,061 คนนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาและผลงานการเรียนการสอนอาทิ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ชมการสาธิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาอาทิเครื่องสีข้าวกล้องงอกเครื่อง ปอกตีใยขุยมะพร้าวเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์วิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใน เส้นยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) สอศ. จึงมอบพันธกิจให้วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการอาชีวศึกษานานาชาติ (Vocational Education Hub) เพราะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างสะดวก

          "การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดความต้องการบุคลากรสาย อาชีพสูงขึ้นเป็นอย่างยิ่งจึงอยากให้การสร้างบุคลากรสายอาชีวะเพิ่มจำนวนมาก ขึ้นและขอฝากไปยังนักศึกษาให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการปฏิบัติให้มากเพื่อ นำไปสู่การทำงานและการสร้างตัวในอนาคต"นางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวระหว่างการตรวจ เยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

          ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานปล่อยคาราวานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อออกไปบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ภายใต้สโลแกน"ซ่อมถึง บ้านบริการถึงที่"แก่ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พานิ ชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอกนิษฐ์คลังแสงรองเลขาธิการคณะ กรรมการการอาชีวศึกษาผู้บริหารครูอาจารย์ตลอดจนข้าราชการของจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยอย่างคึกคัก

          วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารจัดการศึกษาสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ การศึกษาของสอศ. "อาชีวะสร้างชาติ" และ "ก้าวไกลสู่อาเซียน"โดยร่วมมือกับเมืองคู่แฝด "มุกดาหาร-สะหวันนะเขตสปป.ลาว" วิทยาลัยให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูลาวในสาขาวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าการ บัญชีอาหารและโภชนาการคอมพิวเตอร์และการโรงแรมและการท่องเที่ยวนอกจากนี้มี แผนงานจะเปิดศูนย์การเรียนที่เมืองกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ เมืองฉงจั่วสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

          วิทยาลัยจัดการอาชีวศึกษารองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีภาคเอกชนร่วม จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาฝึกวิชาชีพในสถาน ประกอบการเพิ่มทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและยัง จัดการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ Mini English Program ในบางสาขานับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อให้บริการแก่สังคมภายใต้สโลแกน "อาชีวะสร้างคนสร้างงานสร้างชาติ" www.vec.go.th

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 5 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email