อัพเดทการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย ทั้ง 79 เขต

วันพฤหัสบดี ที่  16  พ.ค. 2556 เวลา 15:45  : 57915   Share

 


อัพเดทการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย ทั้ง 79 เขต

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

อัพเดทการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย ทั้ง 79 เขตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

 ลำดับที่  เขตพื้นที่การศึกษา  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สพป.

ภาคกลาง

1  นนทบุรี เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

2  นนทบุรี เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
3  ปทุมธานี เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4  ปทุมธานี เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
5  สมุทรปราการ เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
6  สุพรรณบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
7  สุพรรณบุรี เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
8  พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
9  พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
10  ลพบุรี เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
11  สระบุรี เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
12  กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
13  กำแพงเพชร เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
14  นครสวรรค์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
15  เพชรบูรณ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ภาคอีสาน

16  เลย เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
17  สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
18  บึงกาฬ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
19  อุดรธานี เขต 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
20  อุบลราชธานี เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
21  นครราชสีมา เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
22  ศรีสะเกษ เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
23  สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ภาคตะวันออก

24  จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
25  จันทบุรี เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
26  ชลบุรี เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
27  ชลบุรี เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
28  ตราด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
29  ระยอง เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภาคตะวันตก

30  กาญจนบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
31  กาญจนบุรี เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
32  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
33  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
34  ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
35  ตาก เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภาคเหนือ

36  เชียงราย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
37  เชียงราย เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
38  เชียงใหม่ เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
39  เชียงใหม่ เขต 5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
40  เชียงใหม่ เขต 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
41  ลำปาง เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภาคใต้

42  นราธิวาส เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
43  นราธิวาส เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
44  ปัตตานี เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
45  ยะลา เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
46  ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
47  ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
48  สุราษฎร์ธานี เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
49  กระบี่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
50  พังงา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
51  ระนอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สพม.

52  สพม.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
53  สพม.2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
54  สพม.3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
55  สพม.4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
56  สพม.5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
57  สพม.6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
58  สพม.7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
59  สพม.8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
60  สพม.9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
61  สพม.10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
62  สพม.13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
63  สพม.14 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
64  สพม.15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
65  สพม.17 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
66  สพม.18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
67  สพม.20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
68  สพม.25 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
69  สพม.29 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
70  สพม.30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
71  สพม.31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
72  สพม.32 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
73  สพม.33 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
74  สพม.36  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
75  สพม.39 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
76  สพม.40 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
77  สพม.41 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
78  สพม.42 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
     
 79  สศศ. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
 ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ sendLINE Share
 

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบัญชี สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361675

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบรรณารักษ์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361675

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361675

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกศิลปะ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361675

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกดนตรีและวิชาเอกนาฏศิลป์ สำหรับสอบบรรจุครูผ...

 361675

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกเกษตร สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361675

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคหกรรม สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361675