รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มทั้ง 12 กลุ่ม ที่รวมกลุ่มจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

วันพฤหัสบดี ที่  2  พ.ค. 2556 เวลา 10:51  : 32854  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มทั้ง 12 กลุ่ม ที่รวมกลุ่มจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มทั้ง 12 กลุ่ม ที่รวมกลุ่มจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


          หลังจากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านไปแล้ว วันนี้ครูไทบ้านได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเขตพื้นที่การศึกษาที่ สพฐ. ให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมกัน โดยแบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร รวมเป็น 13 เขต มาให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบข้อมูลกัน ซึ่งทุกท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่างว่าเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านได้ไปสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีนี้้ได้จัดรวมกลุ่มอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษาใดบ้าง และถ้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยใด ได้รับผิดชอบในการดำเนินการออกข้อสอบของแต่ละกลุ่ม ครูไทบ้านจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ


สำนักงาน ที่ตั้ง เขตที่เปิดสอบ มหาวิทยาลัยที่ออกข้อสอบ
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 เชียงใหม่ - เชียงราย เขต 2
- เชียงราย เขต 3
- เชียงใหม่ เขต 3
- เชียงใหม่ เขต 5
- เชียงใหม่ เขต 6
- ลำปาง เขต 3
- สพม.36
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
(ออกข้อสอบ 3 เขตแรก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 พิษณุโลก - ตาก เขต 2
- เพชรบูรณ์ เขต 3
- กำแพงเพชร เขต 1
- กำแพงเพชร เขต 2
- นครสวรรค์ เขต 2
- สพม.39
- สพม.40
- สพม.41
- สพม.42
- สพม.40
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ออกข้อสอบ สพม.39)
3. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ลพบุรี - ลพบุรี เขต 2
- สพม.5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
4. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4 ปทุมธานี - นนทบุรี เขต 1
- นนทบุรี เขต 2
- ปทุมธานี เขต 1
- ปทุมธานี เขต 2
- อยุธยา เขต 1
- อยุธยา เขต 2
- สระบุรี เขต 2
- สพม.3
- สพม.4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

5. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 5 ชลบุรี - สมุทรปราการ เขต 1
- จันทบุรี เขต 1
- จันทบุรี เขต 2
- ชลบุรี เขต 2
- ชลบุรี เขต 3
- ระยอง เขต 1
- ตราด
- สพม.6
- สพม.7
- สพม.17
สพม.18
 มหาวิทยาลัยบูรพา
6. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 ราชบุรี - กาญจนบุรี เขต 2
- กาญจนบุรี เขต 3
- ราชบุรี เขต 2
- ประจวบคีรีขันธ์เขต 1
-
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1
- สพม.8
- สพม.9
- สพม.10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(ประจวบฯ เขต 1, 2 สพม.8-10)
7. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7 อุดรธานี - เลย เขต 3
- อุดรธานี เขต 4
- บึงกาฬ
- สพม.20
- สพม.25
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 นครราชสีมา - สุรินทร์ เขต 3
- นครราชสีมา เขต 3
- สพม.30
- สพม.31
- สพม.32
- สพม.33 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
9. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 อุบลราชธานี - สกลนคร เขต 1
- ศรีสะเกษ เขต 3
- อุบลราชธานี เขต 3
- สพม.29
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
10. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ภูเก็ต
- ระนอง
- พังงา
- กระบี่
- สพม.13
- สพม.14
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
 (เฉพาะ สพป.ระนองและพังงา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(กระบี่ สพม.13 สพม.14)
11. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 สงขลา - ชุมพร เขต 1
- ชุมพร เขต 2
- สุราษฎร์ธานี เขต 3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
12. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา - ยะลา เขต 3
- ปัตตานี เขต 1
- นราธิวาส เขต 2
- นราธิวาส เขต 3
- สพม.15 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
13. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพ
มหานคร
- สพม.1
- สพม.2
- สศศ.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
 
แหล่งที่มาของข้อมูล

www.inspectbk.moe.go.th/integrity.doc
 

 อัพเดทล่าสุด เขตพื้นที่การศึกษาเปิดสอบครูผู้ช่วย 2556 อย่างเป็นทางการ

 

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 79 เขต จำนวน 1,145 อัตรา


ข้อมูลอัตราว่างทั้ง 82 เขต ใช้ในพิจารณาเลือกเขตในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2556 อย่างเป็นทางการ


คลอดแล้ว ปฏิทินสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

 

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email