[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย >> รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มทั้ง 12 กลุ่ม ที่รวมกลุ่มจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

   
 

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มทั้ง 12 กลุ่ม ที่รวมกลุ่มจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มทั้ง 12 กลุ่ม ที่รวมกลุ่มจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


          หลังจากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านไปแล้ว วันนี้ครูไทบ้านได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเขตพื้นที่การศึกษาที่ สพฐ. ให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมกัน โดยแบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร รวมเป็น 13 เขต มาให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบข้อมูลกัน ซึ่งทุกท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่างว่าเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านได้ไปสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีนี้้ได้จัดรวมกลุ่มอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษาใดบ้าง และถ้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยใด ได้รับผิดชอบในการดำเนินการออกข้อสอบของแต่ละกลุ่ม ครูไทบ้านจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ


สำนักงาน ที่ตั้ง เขตที่เปิดสอบ มหาวิทยาลัยที่ออกข้อสอบ
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 เชียงใหม่ - เชียงราย เขต 2
- เชียงราย เขต 3
- เชียงใหม่ เขต 3
- เชียงใหม่ เขต 5
- เชียงใหม่ เขต 6
- ลำปาง เขต 3
- สพม.36
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
(ออกข้อสอบ 3 เขตแรก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 พิษณุโลก - ตาก เขต 2
- เพชรบูรณ์ เขต 3
- กำแพงเพชร เขต 1
- กำแพงเพชร เขต 2
- นครสวรรค์ เขต 2
- สพม.39
- สพม.40
- สพม.41
- สพม.42
- สพม.40
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ออกข้อสอบ สพม.39)
3. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ลพบุรี - ลพบุรี เขต 2
- สพม.5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
4. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4 ปทุมธานี - นนทบุรี เขต 1
- นนทบุรี เขต 2
- ปทุมธานี เขต 1
- ปทุมธานี เขต 2
- อยุธยา เขต 1
- อยุธยา เขต 2
- สระบุรี เขต 2
- สพม.3
- สพม.4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

5. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 5 ชลบุรี - สมุทรปราการ เขต 1
- จันทบุรี เขต 1
- จันทบุรี เขต 2
- ชลบุรี เขต 2
- ชลบุรี เขต 3
- ระยอง เขต 1
- ตราด
- สพม.6
- สพม.7
- สพม.17
สพม.18
 มหาวิทยาลัยบูรพา
6. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 ราชบุรี - กาญจนบุรี เขต 2
- กาญจนบุรี เขต 3
- ราชบุรี เขต 2
- ประจวบคีรีขันธ์เขต 1
-
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1
- สพม.8
- สพม.9
- สพม.10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(ประจวบฯ เขต 1, 2 สพม.8-10)
7. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7 อุดรธานี - เลย เขต 3
- อุดรธานี เขต 4
- บึงกาฬ
- สพม.20
- สพม.25
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 นครราชสีมา - สุรินทร์ เขต 3
- นครราชสีมา เขต 3
- สพม.30
- สพม.31
- สพม.32
- สพม.33 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
9. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 อุบลราชธานี - สกลนคร เขต 1
- ศรีสะเกษ เขต 3
- อุบลราชธานี เขต 3
- สพม.29
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
10. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ภูเก็ต
- ระนอง
- พังงา
- กระบี่
- สพม.13
- สพม.14
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
 (เฉพาะ สพป.ระนองและพังงา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(กระบี่ สพม.13 สพม.14)
11. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 สงขลา - ชุมพร เขต 1
- ชุมพร เขต 2
- สุราษฎร์ธานี เขต 3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
12. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา - ยะลา เขต 3
- ปัตตานี เขต 1
- นราธิวาส เขต 2
- นราธิวาส เขต 3
- สพม.15 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
13. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพ
มหานคร
- สพม.1
- สพม.2
- สศศ.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
 
แหล่งที่มาของข้อมูล

www.inspectbk.moe.go.th/integrity.doc
 

 อัพเดทล่าสุด เขตพื้นที่การศึกษาเปิดสอบครูผู้ช่วย 2556 อย่างเป็นทางการ

 

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 79 เขต จำนวน 1,145 อัตรา


ข้อมูลอัตราว่างทั้ง 82 เขต ใช้ในพิจารณาเลือกเขตในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2556 อย่างเป็นทางการ


คลอดแล้ว ปฏิทินสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

 


 
     
   
     
 
 
 
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาแยกตามกลุ่มทั้ง 12 กลุ่ม ที่รวมกลุ่มจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556
ดู [ 29294]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
ข่าวในหมวด : ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย  5  อันดับล่าสุด
ประกาศผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กทม.
view : 4431
อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 106 อัตรา 20 กลุ่มวิชา
view : 9068
อบจ.สกลนคร เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา 16 กลุ่มวิชา
view : 23843
กทม. เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 80 อัตรา 8 กลุ่มวิชา
view : 17317
ติดตามการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ได้ที่นี่
view : 742096
แสดงความคิดเห็น :ความคิดเห็นที่ 1

Russia has stepped upCoach Outlet Online military activity in the Pacific, including sending long-range bombers on flights off the coast of California and around the island of Guam,Coach Outlet as tensions have risen in Ukraine, a top U.S.Coach Factory Outlet Air Force general said Monday."What Russia is doing in Ukraine and Crimea has a direct effect on what's happening in the Asia Pacific," Gen.Coach Outlet Online Herbert "Hawk" Carlisle said in a presentation to the Center for Strategic and International Studies in WashingtonCoach Factory OutletThey've come with their long-range aviation off the coast of California; they circumnavigated Guam," Coach Factory OutletCarlisle said, showing a picture of a U.S.Coach Outlet Store Online F-15 fighter "intercepting" a Russian Tu-95 "Bear" bomber off the Pacific island.Guam is home to Andersen Air Force Base, which has been used by the U.S.Coach Outlet Store Online military for flights of B-2 and B-52 bombers across the Pacific.Flights around Japan Coach Outletand the Korean peninsula have also "increased drastically,"Coach Outlet as well as naval activity in that area, Carlisle said.The Russian planes have stayed in international airspace, and such flights are not unusual,Coach Handbags Outlet but the increase has U.S. commanders keeping a wary eye."Coach Outlet It's to demonstrate their capability to do it;Coach Outlet it's to gather intel" from U.S. military exercises with allies in the region,Coach Outlet Carlisle said of the reasons for the Russian activity."We relate a lot of that to what's going on in the Ukraine,"Coach Outlet Online he said.Pro-Russian separatists have taken control over swaths of Ukraine near its borders with Russia.Ukraine's government and many in the West True Religion Outletbelieve that the separatists are backed by Russia and fear that Russian President VladimirTrue Religion Jeans Putin is fomenting trouble to increase his influence in the region.Chanel Outlet OnlineUnrest has simmered in Ukraine since street protests forced out pro-Moscow President Viktor Yanukovych in February.True Religion The interim government scheduled presidential elections this month,Michael Kors Outlet but pro-Russian activists in the eastern part of the country refuse to accept Kiev's authority.Russia annexed Crimea from Ukraine this year after sending troops into the region.Michael Kors Outlet StoreSince the Ukraine crisis began, the U.S.Michael Kors Outlet Online and its NATO allies have moved some troops, aircraft and ships closer to the area as a signal of alliance solidarity.Michael Kors OutletThe Russian bomber flights are not unique to the Asia Pacific region. In late April,Louis Vuitton fighter jets from the Netherlands intercepted two Tu-95s that had flown a half-mile into Dutch airspace.Louis Vuitton Outlet The Dutch F-16s escorted the Russian aircraft out of Dutch airspace without incident.

โดย : Coach Outlet Online   [ พุธ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:56:14 ]ไอพี : 59.58.159.174

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

การโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า)
การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
รมว.ยุติธรรม ยันสพฐ. ต้องจัดการ! ข้าราชการครู เซ็นรับงานสร้างสนามฟุตซอล
เสียงครวญครูสังเวยปมฟุตซอล
เลขาฯสพฐ.หารือปปช.ป้องกันทุจริตวงการศึกษาไทย
ตัวเลขบอกอะไร

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |