แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกพลศึกษา สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

วันจันทร์ ที่  22  เม.ย. 2556 เวลา 22:15  : 35004  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกพลศึกษา สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกพลศึกษา สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


1. กรมอนามัย  http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index

2. การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www.sat.or.th/th/main/Default.aspx

3. เคล็ดลับสุขภาพ http://www.healthnet.in.th/

4. เรียนรู้วอลเลย์บอล http://lily.bu.ac.th/%7Echamnan.d/index.html

5. กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/index.php

6. ชุมชนแหล่งเรียนรู้เพศศึกษา http://www.teenpath.net/home.asp

7. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ http://www.childrenhospital.go.th/main2/5May_DadEvent/index.html

8. หมอชาวบ้าน http://www.doctor.or.th/default.asp

9. ห้องสมุดสุขภาพ http://www.elib-online.com/doctor.html

10. ห้องสมุดโรงพยาบาลศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/

11. สุขภาพผู้หญิง http://www.whaf.or.th/

12. คลินิกประชาชนโรงพยาบาลศิริราช http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/

13. สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุ http://www.sat.or.th/amagames/TVAA/index.htm

14. การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www2.sat.or.th/sportslearning/index.asp

15. สมาคมก๊อฟแห่งประเทศไทย http://www.pgathailand.com/scripts/default.asp?LG=THAI

16. กีฬาว่ายน้ำ http://www.siamswim.com/

17. กีฬาแบดมินตั้น http://www.badmintonthai.com/

18. สถาบันสุขภาพจิตเด็ก http://www.icamtalk.com/

19. จิตแพทย์ประเทศไทย http://www.rcpsycht.org/

20. ความรู้เรื่องโรคเอดส์ http://www.aidsthai.org/

21. แบบทดสอบสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/test/

22. นิตยสารสุขภาพวันนี้ http://www.healthtoday.net/thailand/

23. องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ http://www.tncathai.org/

24. เมนูสุขภาพ http://www.yourhealthyguide.com/Menu/topic-salad.htm

25. คลินิกจิตเวชเด็ก วัยรุ่น http://happyhomeclinic.com/index.html

26. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ http://www.thailabonline.com/excercise.htm


เนื้อหาเพิ่มเติม

- แบบทดสอบ เรื่องการเลี้ยงลูกแบบต่างๆ

- แบบทดสอบ เรื่องการเล่นฟุตบอลอย่างปลอดภัย
- แบบทดสอบ เรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับฟุตบอล
- แบบทดสอบ เรื่องการหยุดลูกในท่าต่างๆ
- ความรู้ เรื่อง การส่งและการรับฟุตบอล
- ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล
- ความรู้ เรื่อง มารยาทของผู้ชมฟุตบอล
- ความรู้ เรื่อง มารยาทของผู้เล่นฟุตบอล
- ความรู้ เรื่อง หลักทั่วไปในการโหม่งลูกบอล
- แบบทดสอบ เรื่อง เฉียบคมส่งถวายพาน
- แบบทดสอบ เรื่อง มารยาทของผู้ชมฟุตบอล
- แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้ทั่วปเกี่ยวกับฟุตบอล
- ความรู้ เรื่อง พัฒนาการมนุษย์
- ความรู้ เรื่อง ลักษณะของการพัฒนา
- ความรู้ เรื่อง สาเหตุต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก
- ความรู้ เรื่อง สุขภาพครอบครัว
- ความรู้ เรื่อง ผิวหนัง
- แบบทดสอบ เรื่อง พัฒนาการมนุษย์
- แบบทดสอบ เรื่อง สุขภาพครอบครัว
- แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
- แบบทดสอบ เรื่อง สุขภาพกับการดูแล
- แบบทดสอบ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
- ความรู้ เรื่อง วัยรุ่น
- ความรู้ เรื่อง อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
- ความรู้ เรื่อง โรคและภูมิต้านทาน
- ความรู้ เรื่อง โดยสารรถไฟอย่างถูกต้องป้องกันอุบัติเหตุ
- ความรู้ เรื่อง เดินทางเท้าที่ถูกวิธี
- แบบทดสอบ เรื่อง วัยรุ่น.
- แบบทดสอบ เรื่อง เดินทางเท้าที่ปลอดภัย
- แบบทดสอบ เรื่อง โรคและความต้านทาน
- แบบทดสอบ เรื่อง การโดยสารรถไฟที่ปลอดภัย
- แบบทดสอบ เรื่อง เดินทางเท้าที่ปลอดภัย
- ความรู้ เรื่อง การวางแผนชีวิตและครอบครัว
- ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในชีวิตครอบครัว
- ความรู้ เรื่อง พืชสมุนไพร
- ความรู้ เรื่อง ยาชุด
- ความรู้ เรื่อง สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทาฝ้า
- แบบทดสอบ เรื่อง ยาชุด
- แบบทดสอบ เรื่อง สารห้ามในเครื่องสำอางทาฝ้า
- แบบทดสอบ เรื่อง การวางแผนครอบครัว
- แบบทดสอบ เรื่อง สมุนไพร
- แบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว
- ความรู้ เรื่อง ระบบโครงกระดูก
- ความรู้ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ
- ความรู้ เรื่อง ระบบผิวหนัง
- ความรู้ เรื่อง โรคเอดส์
- ความรู้ เรื่อง อารมณ์และความเครียด
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบผิวหนัง
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบกระดูก
- แบบทดสอบ เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ
- แบบทดสอบ เรื่อง โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
- ความรู้ เรื่อง เพื่อนรักสองเรา 1
- ความรู้ เรื่อง เรื่อง เพื่อรักสองเรา 2
- ความรู้ เรื่อง ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง
- ความรู้ เรื่อง เธอและฉันฝันร่วมกัน (การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว)
- ความรู้ เรื่อง ระบบประสาท
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบสืบพันธ์
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบประสาท
- แบบทดสอบ เรื่อง การคบเพื่อนต่างเพศ
- แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกคู่ครอง
- ความรู้ เรื่อง ความสำคัญและคุณประโยชน์ของการป้องกันโรค
- ความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
- ความรู้ เรื่อง ความหมายของสุขภาพกายและสุขภาพจิต
- ความรู้ เรื่อง ความหมายและความสำคัญในการออกกำลังกาย
- ความรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ
- แบบทดสอบ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชุดที่ 1
- แบบทดสอบ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชุดที่ 2


JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email