สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555

วันศุกร์ ที่  19  เม.ย. 2556 เวลา 16:01  : 22133   Share

 


สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555


            หลังจากเราได้ทราบเขตพื้นที่และจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 ไปแล้ว วันนี้ครูไทบ้านขอนำเสนอสถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555 ให้ทุกท่านได้พิจารณากัน ดังนี้

ปี 2555 เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย  ทั้งหมด 78 เขต 39 กลุ่มวิชา จำนวน 1,291 อัตรา (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)
ปี 2556 เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย  ทั้งหมด 82 เขต 35 กลุ่มวิชา จำนวน 724 อัตรา (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)


            จะเห็นว่า ปี 2556 เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยน้อยกว่า ปี 2555 ทั้งหมด 567 อัตรา หรือลดลงร้อยละ 43.92 ดังนั้นครูไทบ้านขอนำเสนอจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555 แยกเป็นสาขาวิชาให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ

หมายเหตุ กลุ่มวิชาที่ไม่เปิดรับในปี 2556
1. สเปน
2. มลายู
3. พม่า
4. ดุริยางคศิลป์
5. โสตฯ
6. การศึกษาพิเศษ
7. อังกฤษ(โท)

กลุ่มวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมในปี 2556
1. ฝรั่งเศส               จำนวน 1 อัตรา
2. ประวัติศาสตร์      จำนวน 1 อัตรา
3. วิจิตรศิลป์            จำนวน 1 อัตรา


สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555
สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555

สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555
สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555
สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

ข้อมูลอัตราว่างทั้ง 82 เขต ใช้ในพิจารณาเลือกเขตในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


ด่วนที่สุด เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 82 เขต จำนวน 724 อัตรา


สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555


เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2556 อย่างเป็นทางการ


คลอดแล้ว ปฏิทินสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


 
 ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ sendLINE Share
 

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบัญชี สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361681

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบรรณารักษ์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361681

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361681

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกศิลปะ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361681

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกดนตรีและวิชาเอกนาฏศิลป์ สำหรับสอบบรรจุครูผ...

 361681

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกเกษตร สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361681

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคหกรรม สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361681