กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

วันศุกร์ ที่  19  เม.ย. 2556 เวลา 13:10  : 52574  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email Print

 


กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


            หลังจากเราได้ทราบเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 ไปแล้วนั้น ครูไทบ้านขอนำเสนอกำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เพื่อให้ทุกท่านวางแผนและเตรียมตัวในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 ในครั้งนี้ได้ถูกต้อง
 
กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556
 
กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

ข้อมูลอัตราว่างทั้ง 82 เขต ใช้ในพิจารณาเลือกเขตในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


กำหนดการและวัน เวลา ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


ด่วนที่สุด เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 82 เขต จำนวน 724 อัตรา


สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555


เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2556 อย่างเป็นทางการ


คลอดแล้ว ปฏิทินสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


 

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email Print
 

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบัญชี สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361985

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบรรณารักษ์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361985

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361985

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกศิลปะ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361985

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกดนตรีและวิชาเอกนาฏศิลป์ สำหรับสอบบรรจุครูผ...

 361985

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกเกษตร สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361985

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคหกรรม สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361985