สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยและเขตอื่นขอใช้บัญชี จำนวน 28 อัตรา 13 กลุ่มวิชา

วันศุกร์ ที่  12  เม.ย. 2556 เวลา 17:28  : 1904   Share

 


สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยและเขตอื่นขอใช้บัญชี จำนวน 28 อัตรา 13 กลุ่มวิชา

สืบค้นข้อมูล โดย
ครูไทบ้านดอทคอม

สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยและเขตอื่นขอใช้บัญชี จำนวน 28 อัตรา 13 กลุ่มวิชา


       การประชุม อกคศ. ครั้งที่ 3 / 2556 เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน. 2556 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

       วาระที่ 5.4 -การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ขออนุมัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน สพม. 22 รายละเอียดดังนี้
       - สพป. นครพนม เขต 1 ขอใช้บัญชี จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
               - วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
               - วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
               - วิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
       - สพป. นครพนม เขต 2 ขอใช้บัญชี จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
               - วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
               - วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

       มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ


       วาระที่ 5.5 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ขออนุมัติย้ายข้าราชการครู ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ส่งคำร้องขอย้ายครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       1.ในสายผู้สอนมีผู้ยื่นคำร้องภายในทั้งหมด จำนวน 88 ราย
       2. มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายจากต่างเขตพื้นที่ จำนวน 42 ราย
       3. ผู้ยื่นคำร้องขอโอน จำนวน 7 ราย
       สพม. 22 ได้ดำเนินการ ตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพ และคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วนำเข้าที่ประชุม อกคศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการพิจารณาในครั้งนี้มีตำแหน่งว่างจำนวน 32 อัตรา จากการพิจารณาอนุมัติดังนี้
       1. รับย้ายภายในเขต จำนวน 11 ตำแหน่ง
       2.รับย้ายจากต่างเขต จำนวน 8 ตำแหน่ง
       3. รับโอน จำนวน 3 ตำแหน่ง
       4. บรรจุ จำนวน 21 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย
       วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
       วิชาเอกเคมี จำนวน 2 ตำแหน่ง
       วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง
       วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง
       วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 ตำแหน่ง
       วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

       @ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

ขอบคุณข้อมูล จาก ผู้แทนครูมัธยม(วัฒนา ไตรยราช)

 
 ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ sendLINE Share
 

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบัญชี สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361666

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบรรณารักษ์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361666

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361666

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกศิลปะ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361666

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกดนตรีและวิชาเอกนาฏศิลป์ สำหรับสอบบรรจุครูผ...

 361666

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกเกษตร สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361666

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคหกรรม สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361666