สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยและเขตอื่นขอใช้บัญชี จำนวน 28 อัตรา 13 กลุ่มวิชา

วันศุกร์ ที่  12  เม.ย. 2556 เวลา 17:28  : 2228  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยและเขตอื่นขอใช้บัญชี จำนวน 28 อัตรา 13 กลุ่มวิชา

สืบค้นข้อมูล โดย
ครูไทบ้านดอทคอม

สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยและเขตอื่นขอใช้บัญชี จำนวน 28 อัตรา 13 กลุ่มวิชา


       การประชุม อกคศ. ครั้งที่ 3 / 2556 เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน. 2556 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

       วาระที่ 5.4 -การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ขออนุมัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน สพม. 22 รายละเอียดดังนี้
       - สพป. นครพนม เขต 1 ขอใช้บัญชี จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
               - วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
               - วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
               - วิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
       - สพป. นครพนม เขต 2 ขอใช้บัญชี จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
               - วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
               - วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

       มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ


       วาระที่ 5.5 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ขออนุมัติย้ายข้าราชการครู ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ส่งคำร้องขอย้ายครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       1.ในสายผู้สอนมีผู้ยื่นคำร้องภายในทั้งหมด จำนวน 88 ราย
       2. มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายจากต่างเขตพื้นที่ จำนวน 42 ราย
       3. ผู้ยื่นคำร้องขอโอน จำนวน 7 ราย
       สพม. 22 ได้ดำเนินการ ตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพ และคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วนำเข้าที่ประชุม อกคศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการพิจารณาในครั้งนี้มีตำแหน่งว่างจำนวน 32 อัตรา จากการพิจารณาอนุมัติดังนี้
       1. รับย้ายภายในเขต จำนวน 11 ตำแหน่ง
       2.รับย้ายจากต่างเขต จำนวน 8 ตำแหน่ง
       3. รับโอน จำนวน 3 ตำแหน่ง
       4. บรรจุ จำนวน 21 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย
       วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
       วิชาเอกเคมี จำนวน 2 ตำแหน่ง
       วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง
       วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง
       วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง
       วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 ตำแหน่ง
       วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

       @ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

ขอบคุณข้อมูล จาก ผู้แทนครูมัธยม(วัฒนา ไตรยราช)

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email