โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

วันอังคาร ที่  9  เม.ย. 2556 เวลา 02:31  : 2748  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา


        ด้วยโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
        1. ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน ระดับปฐมวัย วุฒิปริญญาตรีสาขา ปฐมวัย  อัตราเงินเดือน  6,000 – 9,140  บาท  จำนวน   1  ตำแหน่ง
        2. ตำแหน่งบรรณารักษ์ ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อัตราเงินเดือน  6,000 – 9,140  บาท  จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
        วิชาเอกปฐมวัย
        1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 5551
        2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (สำหรับวิชาเอกปฐมวัย)
        3. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้
        4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

        วิชาเอกบรรณารักษ์
        1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 5551
        2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบรรณารักษ์หรือจบวิชาเอกบรรณารักษ์โดยตรง
        3. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้
        4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 11 – 22  เมษายน  2556  เวลา  09.00 -  15.00 น. ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ สอบสัมภาษณ์วันที่  พฤษภาคม  2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร<<
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email