สพม.25 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 54 และบัญชีปี 55

วันเสาร์ ที่  23  มี.ค. 2556 เวลา 14:05  : 3736   Share

 


สพม.25 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 54 และบัญชีปี 55

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

สพม.25 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 54 และบัญชีปี 55


        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25 ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา โดยเรียกบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ในวิชาเอกภาษาไทย บัญชีสอบแข่งขัน ปี 2554 ลำดับที่ 21 ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ดังกล่าวได้เดินทางรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
        สำหรับ สพม.25 โดยอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ษา เขต 25 ได้อนุมัติให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
        บัญชีสอบปี 2554 จำนวน 11 กลุ่มวิชา (บัญชีหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2556) ได้ทำการบรรจุและแต่งตั้งไป
แล้ว ดังนี้
        1.กลุ่มวิชาภาษาไทย เรียกถึงลำดับที่ 21
        2.กลุ่มวิชาคแอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 6
        3.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
เรียกถึงลำดับที่ 3
        4.กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เรียกถึงลำดับที่ 1
        5.กลุ่มวิชาคหกรรม เรียกถึงลำดับที่ 1
        6.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึก
ษา เรียกถึงลำดับที่ 1
        7.กลุ่มวิชาพลศึกษา เรียกถึงลำดับที่ 5
        8. ส่วนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา และศิลปศึกษา เรียกหมดบัญชีแล้ว

        ในส่วนของบัญชีผุ้สอบแข่งขั
นได้ปี 2555 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อนุมัติให้เปิดสอบ 11 กลุ่มวิชา (บัญชีหมดอายุวันที่17 กรกฎาคม 2557) ได้ดำเนินการเรีัยกบรรจุและแต่ง ตั้งไปแล้ว ดังนี้
        1.กลุ่มวิชาภษาอังกฤษ เรียกถึงลำดับที่ 6 (ขึ้นบัญชีไว้ 52 ราย)
        2.กลุ่มวิชาภาษาจีน ขึ้นบัญชีไว้ 4 ราย เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 3
        3.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นบัญชีไว้ 6 ราย (บรรจุหมดบัญชี)
        4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นบัญชี 19 ราย เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1
        5.กลุ่มวิชาชีววิทยา ขึ้นบัญชีไว้ 43 ราย เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 3

หมายเหตุ
บางสาขาวิชาไม่มีข้อมูลการอัพเดทนะครับ

ขอบคุณข้อมุลจาก เจ้าหน้าที่ สพม.25 
 ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ sendLINE Share
 

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบัญชี สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361724

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกบรรณารักษ์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361724

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361724

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกศิลปะ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361724

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกดนตรีและวิชาเอกนาฏศิลป์ สำหรับสอบบรรจุครูผ...

 361724

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกเกษตร สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361724

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกคหกรรม สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 361724