สพม.25 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 54 และบัญชีปี 55

วันเสาร์ ที่  23  มี.ค. 2556 เวลา 14:05  : 4143  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


สพม.25 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 54 และบัญชีปี 55

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

สพม.25 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 54 และบัญชีปี 55


        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25 ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา โดยเรียกบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ในวิชาเอกภาษาไทย บัญชีสอบแข่งขัน ปี 2554 ลำดับที่ 21 ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ดังกล่าวได้เดินทางรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
        สำหรับ สพม.25 โดยอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ษา เขต 25 ได้อนุมัติให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
        บัญชีสอบปี 2554 จำนวน 11 กลุ่มวิชา (บัญชีหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2556) ได้ทำการบรรจุและแต่งตั้งไป
แล้ว ดังนี้
        1.กลุ่มวิชาภาษาไทย เรียกถึงลำดับที่ 21
        2.กลุ่มวิชาคแอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 6
        3.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
เรียกถึงลำดับที่ 3
        4.กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เรียกถึงลำดับที่ 1
        5.กลุ่มวิชาคหกรรม เรียกถึงลำดับที่ 1
        6.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึก
ษา เรียกถึงลำดับที่ 1
        7.กลุ่มวิชาพลศึกษา เรียกถึงลำดับที่ 5
        8. ส่วนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา และศิลปศึกษา เรียกหมดบัญชีแล้ว

        ในส่วนของบัญชีผุ้สอบแข่งขั
นได้ปี 2555 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อนุมัติให้เปิดสอบ 11 กลุ่มวิชา (บัญชีหมดอายุวันที่17 กรกฎาคม 2557) ได้ดำเนินการเรีัยกบรรจุและแต่ง ตั้งไปแล้ว ดังนี้
        1.กลุ่มวิชาภษาอังกฤษ เรียกถึงลำดับที่ 6 (ขึ้นบัญชีไว้ 52 ราย)
        2.กลุ่มวิชาภาษาจีน ขึ้นบัญชีไว้ 4 ราย เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 3
        3.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นบัญชีไว้ 6 ราย (บรรจุหมดบัญชี)
        4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นบัญชี 19 ราย เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1
        5.กลุ่มวิชาชีววิทยา ขึ้นบัญชีไว้ 43 ราย เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 3

หมายเหตุ
บางสาขาวิชาไม่มีข้อมูลการอัพเดทนะครับ

ขอบคุณข้อมุลจาก เจ้าหน้าที่ สพม.25JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email