สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งรายชื่อผู้สมัครใจ (ครูผู้ช่วย) ไปขึ้นยังบัญชีอื่น จำนวน 24 อัตรา

วันอังคาร ที่  19  มี.ค. 2556 เวลา 04:07  : 7282  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งรายชื่อผู้สมัครใจ (ครูผู้ช่วย) ไปขึ้นยังบัญชีอื่น จำนวน 22 อัตรา

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม
 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งรายชื่อผู้สมัครใจ (ครูผู้ช่วย) ไปขึ้นยังบัญชีอื่น จำนวน 24 อัตรา


การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่น สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งความสมัครใจ   ดังนี้

 

 

 1. วิทยาศาสตร์                                             จำนวน   5   อัตรา  

        1.1 นายสันชัย  รักจุล                          ลำดับที่  21   ไม่สมัครใจ (ไม่ตอบรับ)

        1.2 นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง            ลำดับที่  22   ไม่สมัครใจ (ไม่ตอบรับ)

        1.3 นางสาวพรทิพย์  หลังยาหน่าย      ลำดับที่  26   ไม่สมัครใจ

        1.4 นางอลิสตรา  อ่อนอัด                   ลำดับที่  27   สมัครใจเลือก ร.ร.วัดเหมืองประชาราม สพป.พังงา

        1.5 นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณชาตรี    ลำดับที่  28   สมัครใจเลือก ร.ร.บ้านคุรอด สพป.พังงา 

           1.6 นางสาวมะลิวรรณ  ไหมเขียว       ลำดับที่  29   ไม่สมัครใจ

        1.7 นางกัลปา   รักศรี                          ลำดับที่  30   ไม่สมัครใจ

        1.8 นางสาวทัศนีย์  รัตนบุรี                 ลำดับที่  31   ไม่สมัครใจ (ไม่ตอบรับ)

        1.9 นางสาวรุ่มทิพา  ขำละม้าย            ลำดับที่  32   สมัครใจเลือก ร.ร.เกาะหมากน้อย สพป.พังงา

        1.10 นางสาวรุ่มทิพา  ขำละม้าย          ลำดับที่  33   ไม่สมัครใจ (ไม่ตอบรับ)

2. สังคมศึกษา                                             จำนวน   5   อัตรา  

        2.1 นางชลัณฎา  ทองสีทอง                ลำดับที่   11    สมัครใจเลือก ร.ร.กาญจนดิษฐ์ สพม.เขต 11

        2.2 นายธวัชชัย  เมฆสุข                      ลำดับที่   12   สมัครใจเลือก ร.ร.ละแมวิทยา สพม.เขต 11

        2.3 นางสาวสุพัตรา  พชรลัดดาวัลย์    ลำดับที่   13   สมัครใจเลือก ร.ร.ท่าเฟื่องวิทยา สพม.เขต 11

        2.4 ว่าที่ ร.ต.ประภาส  สุขไกว            ลำดับที่   14   สมัครใจเลือก ร.ร.พนมศึกษา สพม.เขต 11

        2.5 นางสาวฐิตารีย์  อ่ำจับ                   ลำดับที่   15   สมัครใจเลือก ร.ร.เมืองพังงา สพป.พังงา

        2.6 นางสาวพิมพ์ฑณัณญา  ศรีวิมล     ลำดับที่   16   สมัครใจแต่เลือกไม่ได้

        2.7 นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง          ลำดับที่   17   สมัครใจแต่เลือกไม่ได้

        2.8 นางสาวสุภัทวดี  รัตนไพร            ลำดับที่   18   สมัครใจแต่เลือกไม่ได้ 

           2.9 นางสาวลำยอง  เกษรแย้ม             ลำดับที่   19   สมัครใจแต่เลือกไม่ได้

        2.10 นางสาวจันทรา  ตันแจง              ลำดับที่   20   ไม่สมัครใจ (ไม่ตอบรับ)

3. พลศึกษา                                                 จำนวน   2   อัตรา  

        3.1 นายจำลอง  สุขสาลี                       ลำดับที่  7   ไม่สมัครใจ

        3.2 นายธนกฤต  อยู่จัตุรัส                    ลำดับที่  8   สมัครใจเลือก ร.ร.บ้านลำแก่น สพป.พังงา

        3.3 นายประสิทธิ์  สมานประชา          ลำดับที่  10   ไม่สมัครใจ (ไม่ตอบรับ)

        3.4 นายชัยยัณต์  สุขแก้ว                      ลำดับที่   11   สมัครใจเลือก ร.ร.บ้านเกาะสินไห สพป.ระนอง


รายละเอียดเพิ่มเติม


>>บัญชี ครูผู้ช่วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1<<

 

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email