[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวการศึกษา >> สทศ.ประกาศผลโอเน็ตป.6และ ม.3แล้ว

   
   
 

 สทศ.ประกาศผลโอเน็ตป.6และ ม.3แล้ว

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต
สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

       เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( สทศ.)   เปิดเผยว่า  ตามที่สทศ.กำหนดจะประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนป.6และม.3 ในวันที่ 15 มี.ค.นั้น  แต่ปรากฏว่าสทศ.สามารถประมวลผลเสร็จก่อนจึงประกาศผลสอบโอเน็ต ในวันที่ 14 มี.ค. ทั้งนี้โรงเรียนและสถานศึกษาที่จะนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประกอบการคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อม.1และม.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ต ผ่านระบบ RPS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เข้าเมนู "เข้าระบบ RPS" โดยใส่ Username รหัสโรงเรียน 10 หลัก และ รหัสผ่านเข้าระบบ   แต่หากโรงเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RPS ติดต่อ สทศ. โทร. 0-2217-3800 หรือ 08-1731-4146
      
รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับค่าสถิติของผลการสอบครั้งนี้มีดังนี้นักเรียนระดับ ป.6  วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 773,016 คน คะแนนเฉลี่ย45.68  คะแนนสูงสุด 100.00  คะแนนต่ำสุด0.00 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เข้าสอบ772,977 คน เฉลี่ย44.22 สูงสุด96.00 ต่ำสุด0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ773,015 คน เฉลี่ย36.99 สูงสุด100.00ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ เข้าสอบ772,914คน เฉลี่ย35.77 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ773,009คน เฉลี่ย37.46 สูงสุด94.50ต่ำสุด0.00 สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ773,011คน  เฉลี่ย54.84 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 ศิลปะ เข้าสอบ772,666คน เฉลี่ย52.27 สูงสุด100.00ต่ำสุด15.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ772,633คนเฉลี่ย53.85 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00

      
สำหรับ ม.3  ภาษาไทย เข้าสอบ754,149 คน เฉลี่ย54.48 สูงสุด92.00ต่ำสุด20.00 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เข้าสอบ753,358 คน เฉลี่ย47.12 สูงสุด98.00 ต่ำสุด0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ753,947 คน เฉลี่ย28.71 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 คณิตศาสตร์เข้าสอบ753,510คน  เฉลี่ย26.95สูงสุด100.00 ต่ำสุด0.00วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ752,903คน เฉลี่ย35.37สูงสุด98.00ต่ำสุด0.00สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ753,084คน เฉลี่ย56.67สูงสุด95.00 ต่ำสุด2.50ศิลปะ เข้าสอบ752,893คน  เฉลี่ย43.31 สูงสุด95.00 ต่ำสุด0.00การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ752,865คน เฉลี่ย47.39สูงสุด94.00ต่ำสุด0.00

ที่มา :
เดลินิวส์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สทศ.ประกาศผลโอเน็ต ป.6 ม.3 ส่วนใหญ่คะแนนต่ำกว่าครึ่ง


       ประกาศแล้วผลโอเน็ตเร็วกว่ากำหนดหนึ่งวัน พบ ป.6 ม.3 ส่วนใหญ่คะแนนต่ำกว่าครึ่ง
       
       วันนี้ (14 มี.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐานหรือโอ เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 เร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดจะประกาศวันที่ 15 มีนาคม โดย สทศ.ได้ทำการวิเคราะห์ผลคะแนน ดังนี้ ป.6 ภาษาไทยจำนวนผู้เข้าสอบ 773,016 คน คะแนนเฉลี่ย 45.68 สูงสุด 100 ต่ำสุด 0 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ 772,977 คน คะแนนเฉลี่ย 44.22 สูงสุด 96.00 ต่ำสุด 0.00 ภาษาอังกฤษ จำนวนผู้เข้าสอบ 773,015 คน คะแนนเฉลี่ย 36.99 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ 772,914 คน คะแนนเฉลี่ย 35.77 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 วิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ 773,009 คน คะแนนเฉลี่ย 37.46 สูงสุด 94.50 ต่ำสุด 0.00 สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวนผู้เข้าสอบ 773,011 คน คะแนนเฉลี่ย 54.84 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 ศิลปะจำนวนผู้เข้าสอบ 772,666 คน คะแนนเฉลี่ย 52.27 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 15.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวนผู้เข้าสอบ 772,633 คน คะแนนเฉลี่ย 53.85 สูงสุด ต่ำสุด 0.00
       สำหรับระดับชั้น ม.3 ดังนี้ ภาษาไทยจำนวนผู้เข้าสอบ 754,149 คน คะแนนเฉลี่ย 54.48 สูงสุด 92.00 ต่ำสุด20.00 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมจำนวนผู้เข้าสอบ 753,358 คน คะแนนเฉลี่ย 47.12 สูงสุด 98.00      
       ต่ำสุด 0 ภาษาอังกฤษ จำนวนผู้เข้าสอบ 753,947 คน คะแนนเฉลี่ย 28.71 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ 753,510 คะแนนเฉลี่ย 26.95 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 วิทยาศาสตร์จำนวนผู้เข้าสอบ 752,903 คน คะแนนเฉลี่ย 35.37 สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 0.00 สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบ 753,084 คน คะแนนเฉลี่ย56.67 สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 2.50 ศิลปะ จำนวนผู้เข้าสอบ 752,893 คน คะแนนเฉลี่ย 43.31 สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 0.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวนผู้เข้าสอบ 752,865 คน คะแนนเฉลี่ย 47.39 สูงสุด 94.00 ต่ำสุด 0.00 สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาที่ต้องการนำผลคะแนนสอบโอเน็ต ไปใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นั้น โรงเรียน/สถานศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ต ผ่านระบบ RPS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เข้าเมนู “เข้าระบบ RPS” โดยใส่ Username รหัสโรงเรียน 10 หลัก และ รหัสผ่านเข้าระบบ หากโรงเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RPS กรุณาติดต่อ สทศ. 02-217-3800 หรือ 081-731-4146

ที่มา :
ผู้จัดการออนไลน์

 


สทศ.ประกาศผล O-Net แล้ว - รับเด็ก ม.1, ม.4 วันแรกราบรื่น

       รับสมัคร นร.ม.1, ม.4 วันแรก! ภาพรวมเรียบร้อย ย้ำหลัง สทศ.ประกาศผล O-Net พรุ่งนี้ 2 ชม.ให้ ร.ร.เข้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลเด็กและโหลดคะแนน และให้ ร.ร.ปลายทางรับรอง แจงประชุมทางไกลกำชับรับ นร.โปร่งใส มั่นใจปีนี้เด็กมีที่เรียนทุกคน เผยล่าสุด สทศ.ประกาสผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว
       
       นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้ เป็นวันแรกที่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค.โดยภาพรวมการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาทั่วประเทศ และโรงเรียนที่มีอัตรากำลังการแข่งขันสูง จำนวน 280 โรง เพื่อเตรียมพร้อมในการรับนักเรียนว่าจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ยังไม่ประกาศขอให้โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนไปตามปกติ โดยให้เว้นช่องคะแนน O-Net ไว้ก่อน และหลัง สทศ.ประกาศผลในวันที่ 15 มี.ค.ไปแล้ว 2 ชั่วโมงก็ให้โรงเรียนที่รับสมัครนักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th คีย์ข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน 13 หลักของนักเรียน เพื่อจะได้โหลดผลคะแนน O-Net ของเด็ก และให้โรงเรียนปลายทางเซ็นรับรอง ทั้งนี้ สพฐ.ต้องการลดขั้นตอนไม่อยากให้เด็กต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างโรงเรียนต้นทาง และโรงเรียนปลายทาง รวมถึงไม่อยากให้เด็กโหลดคะแนนออกมาเองโรงเรียนที่รับสมัครก็จะต้องเข้าไป ตรวจสอบข้อมูลคะแนน O-Net อีกครั้ง เพราะเอกสารที่เด็กนำมาให้อาจไม่สมบูรณ์ หรืออาจสร้างหลักฐานปลอมได้จึงถือเป็นการป้องกันความไม่โปร่งใสไปด้วย
       “กรณีที่ผู้ปกครองเกรงว่าบุตรหลานของ ตนเองจะไม่มีที่เรียนนั้น เขตพื้นที่ได้คำนวณตัวเลขรับนักเรียนออกมาแล้ว และมั่นใจว่าเด็กจะมีที่เรียนทุกคนอย่างเพียงพอ แต่ก็เข้าใจได้ว่าโรงเรียนยอดนิยมจะมีเด็กแห่เข้าไปสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ก็ต้องใช้วิธีจัดโควตาให้เด็กในพื้นที่ เด็กทั่วไป รวมถึงจำนวนที่รับก็เป็นจำนวนรับที่คณะกรรมการโรงเรียนนั้นๆ ประกาศออกมาว่าประสงค์จะรับนักเรียนจำนวนเท่าใด ดังนั้น สพฐ.จึงไม่ได้มีส่วนจำกัดจำนวนที่นั่งเรียนแต่อย่างใด เพียงแต่มอบเป็นเชิงนโยบายไว้ว่าการแก้ปัญหาที่นั่งเรียนล้นนั้น การรับนักเรียนระหว่าง ม.ต้น และ ม.ปลาย จะต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะจะส่งผลให้การกระจายตัวของนักเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว      
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทาง สทศ.ได้ประกาสผลคะแนน O-Net อย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้เว็บไซต์ www.niets.or.th

ที่มา :
ผู้จัดการออนไลน์ 
     
   
     
 
 
 
สทศ.ประกาศผลโอเน็ตป.6และ ม.3แล้ว
ดู [ 3182]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
     
ข่าวในหมวด : ข่าวการศึกษา  5  อันดับล่าสุด

 คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
view : 1118
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
view : 195
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
view : 184
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
view : 1207
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58
view : 798
แสดงความคิดเห็น :


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
อย่าปล่อยโกง ในสกสค.ลอยนวล
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |