ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 จันทร์ ที่  22  ก.ค. 2556 |  1873   

Read More
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 จันทร์ ที่  22  ก.ค. 2556 |  1758   

Read More
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 จันทร์ ที่  22  ก.ค. 2556 |  2187   

Read More
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  25  ก.ค. 2556 |  2210   

Read More
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  25  ก.ค. 2556 |  2343   

Read More
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  25  ก.ค. 2556 |  2525   

Read More
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  25  ก.ค. 2556 |  2232   

Read More
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 ศุกร์ ที่  26  ก.ค. 2556 |  2786   

Read More
โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 ศุกร์ ที่  26  ก.ค. 2556 |  1497   

Read More
โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 ศุกร์ ที่  26  ก.ค. 2556 |  1895   

Read More
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 เสาร์ ที่  20  มิ.ย. 2558 |  1760   

Read More
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 เสาร์ ที่  20  มิ.ย. 2558 |  2387   

Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.อุตรดิตถ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 เสาร์ ที่  20  มิ.ย. 2558 |  537   

Read More
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  18  มิ.ย. 2558 |  2068   

Read More
โรงเรียนหนองตูมวิทยา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  18  มิ.ย. 2558 |  2748   

Read More
โรงเรียนบ้านอำปีลสนวน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  18  มิ.ย. 2558 |  2250   

Read More
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  18  มิ.ย. 2558 |  2589   

Read More
โรงเรียนบ้านสันติสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พฤหัสบดี ที่  18  มิ.ย. 2558 |  3389   

Read More
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พุธ ที่  17  มิ.ย. 2558 |  2321   

Read More
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

 พุธ ที่  17  มิ.ย. 2558 |  2102   

Read More